Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

д-р Велика Стојкова Серафимовска

Доцент

д-р Велика Стојкова Серафимовска

Светски музички фолклор, традиционално пеење, група предмети од областа на етномузикологијата

email: lika973@gmail.com

CIRICULUM VITAE

 

 

 

Име и презиме                      Велика Стојкова Серафимовска

Дата и место на раѓање      18.04.1973, Скопје, Р. Македонија

Адреса                                   бул. Кочо Рацин - 14 - 4/12, Скопје

e-mail: lika73@yahoo.com

моб. тел. 078268352

 

Професија                             Етномузиколог

 

Наслов                                   доцент, научен истражувач

 

Образование:           

-          Доктор по фолклористика на тема: “Македонската вокална музичка традиција во прпоцесот на општествената транзиција” при УКИМ, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје

-          Магистарски студии при Универзитетот на ументости, Факултетот за Музичка Уметност во Белград, Србија, одсек Музикологија и Етномузикологија (просек 10.00) Тема: „Функционалноста и естетиката во македонското обредно пеење“

-          Диплома по Етномузикологија од Универзитет Св. Кирил и Методиј, Факултет за Музичка Уметност, Скопје, Музичка Теорија и педагогија, катедра по Етномузикологија (просек 9,60);

 

Семинари                             

-          1998 и 1999 година посетувани семинари за Манаџмент во областа на културата и уметноста во организација на НГО Мултимедија.

-          2007, 2008, 2009 - Семинар за пополнување на апликации за европски грантови од областа на културата,  организатор - Министерство за култура на Р. Македонија

-          2017 – Обука на УНЕСКО за обучувачи и имплементатори на УНЕСКО-та Конвенција за Заштита на нематеријалното културно наследтсво на човештвото (Париз, 2003)

-          Учесник на „Првиот работен семинар за обука за Имплементација на УНЕСКО-та Конвенција за заштита на нематеријалното културно наследство (Париз, 2003)“ кој се одржа во Скопје, Р. Македонија од 11 – 15 април, 2016.

 

 

 Странски јазици     Активно познавање и користење на Англискиот јазик

Почетен курс по германски јазик

Пасивно познавање на рускиот јазик

 Активно работење со PC – Microsoft Office Programs, Internet, Web administration

 

 

 

Научни и стручно-апликативни активности

Учесник во меѓународни научни проекти: 

 1. “Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: етнолошки, фолклористички и етномузиколошки аспекти”, МАНУ и БАН (2014-15)
 2. “European voices I – Multipart singing on the Balkans and in the Mediterranean”, Research Center for European Multipart Music, Institute for Folk Music Research and Ethnomusicology, University for Performing Arts, Vienna, 2005                           

 

Други меѓународни активности:

-          Член на програмски одбор на меѓународен научен стручен собир Fourth Symposium of the ICTM Study group on Music and Dance in Southeastern Europe, Belgrade, Serbia, September, 2014

-          Претседател на организационен одбор на меѓународен научен стручен собир Third meeting of the ICTM Study Group on Music and Dance in SEE, Berovo, 2012,

-          Претседател на ICTM Study Group on Music and Dance in SEE 2008 - 2012

-          Претседател на ICTM Study Group on Music and Dance in SEE 2012 - 2016

-          Претседател на ICTM National Committee for Macedonia 2013

-          Изработка на национално досие за впишување на нематеријално културно наследство во УНЕСКО–та репрезентативна листа на Нематеријалното културно наследство на човештвото „Копачката“ 2011/2014

-          Изработка на национално досие за впишување на нематеријално културно наследство во УНЕСКО –та репрезентативна листа на Нематеријалното културно наследство на човештвото „Гласоечко“ 2011/2014

-          Изработка на национално досие за впишување на нематеријално културно наследство во УНЕСКО –та репрезентативна листа на Нематеријалното културно наследство на човештвото „Ѓурѓовден“ 2012/2013

-          Учество во меѓународниот тим за изработка на мултинационалното досие за предлог впишување на нематеријалното културно добро „Пролетни празнувања - Хидрелез“ во Репрезентативната листа на УНЕСКО поднесено од страна на Република Македонија и Турција – изработка на делот од Република Македонија. Финалната верзија на досието се изработуваше во Анкара, Турција 15 – 17 март, 2016

-          Изработка на делот од Македонија во финалната верзија на мултинационалниото досие за прелог впишување на „Културните практики поврзани со прославувањето на 1 Март“ на УНЕСКО-та Репрезентативна листа на нематеријално културно наследство предложено од Република Македонија, Романија, Бугарија и Република Молдавија. (Март, 2017)

-          Претставник на Република Македонија во регионалниот центар за нематеријално културно наследство на југоисточна Европа во Софија, УНЕСКО Центар од втора категорија

-          Изработка на национално досие за впишување на нематеријално културно наследство во УНЕСКО –та репрезентативна листа на Нематеријалното културно наследство на човештвото „Мартинки“ 2013/2014

-          Организатор (проект менаџер) на „Првиот работен семинар за обука за Имплементација на УНЕСКО-та Конвенција за заштита на нематеријалното културно наследство (Париз, 2003)“ кој се одржа во Скопје, Р. Македонија од 11 – 15 април, 2016.

-          Учесник во меѓународен научен проект 2014 - БАН – МАНУ

-          2014 - Учесник во национален научен проект Институт за фолклор (општ проект за заштита на архивата)

-          2009, 2010, 2011, 2012 – Селектор на манифестацијата „Струшка музичка есен“ – СОКОМ

-          2009/2010 – Проект менаџер на II меѓународен симпозиум на Студиска Група при ICTM за музиката и танцот во југоисточна Европа, Измир, Турција, април – 2010

-          2010 - Сценарио и учество во реализација на претставата „2012 – Последните Македонци“, режија Сашо Миленковски, НУ Драмски театар – Скопје

-          2008, септември - проект менаџер на меѓународна манифестација “Струшка музичка есен“ во организација на СОКОМ и Прв симпозиум на Студиска Група при ICTM за музиката и танцот во југоисточна Европа.

-          2007 - 2013 – Маркетинг соработник, web администратор и референт за меѓународни односи во НУ Драмски театар - Скопје

-          2007, септември - Проект менаџер - меѓународна конференција “Балканот како музички крстопат”, Струга, Р. Македонија, СОКОМ

-          2005/06 - 2007/07 -  хонорарно ангажирана како асистент на Факултетот за Музичка Уметност во Скопје по предметот Етномузикологија.

-          2005/2007 -  Основач и раководител на вокално инструменталниот етно состав “Бистри води“ кој изведува изворни вокални и вокално- инструментални македонски народни песни. Досегашни одржани самостојни целовечерни концерти во Виена, Љубљана, Струга, Москва, Панчево, Скопје, Велес.

-          2004 год. Фебруари - Мај, музички соработник во дневниот весник ДНЕВНИК, објавени рецензии за концертите на Македонска Филхармонија во истиот период.

-          2001 - 2007 - Етномузиколог во Ансамблот за народни игри и песни на Македонија “Танец”, Скопје

-          2004 -2007 – раководител на вокалната група при Ансамблот “Танец” со акцент на ревитализација и реконструкција на вокалната техника на рустикалното селско македонско пеење.

-          Тимска работа на неколку мултимедијални проекти од областа на Културата и Уметноста (Ансамбл „Танец“, Министерство за култура на Р. Македонија, Институт ЕВРО БАЛКАН, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје,

-          Сценарио за резализирани проекти: сценарио за документарен филм “Свадба”, 2005; сценарио, подготовка и реализација на  концертите  на Ансамбл “Танец“ во рамките на манифестацијата Денови на Македонска Музика  - “Бистри води“, 2003 “Изнедрени звуци“, 2004; “За здравје и бериќет“ -  етнокореодрама, 2005;

-          Дел од тимот за подготвување на материјалот за заштита на орото Тешкото;

-          Реконструкција на изворни ора “Женско чамче”, “Копачка”, “К’лцнога” 

-          1999 -  2000 -  Професор по Музичка Уметност во “Американско Интернационално Училиште” во Скопје

-          1998 -  2002 година - Професор по Музичка уметност во ПСУ “Јахја Кемал” во Скопје

-          1997 Јуни-Јули, соработник во музичка редакција на МРТВ,

-          1997 Септември - Декември, соработник во редакција за народна музика во Македонско Радио.

 

Меѓународни активности:

 -         од 2013 до денес – претставник на Република Македонија во Регионалниот центар на УНЕСКО во Софија за Нематеријалното културно наследство на југоисточна Европа

-         од 2008 - Председател на Студиската група при ICTM - Музиката и Танцот во Југоисточна Европа при ICTM / http://www.ictmusic.org/group/music-and-dance-southeastern-europe

-         од 2011 год. Претседател на Националниот Комитет на ICTM за Македонија

-         од 1999 - Официјален офицер за врски на единствената светска организација ICTM (Интернационален Совет за Традиционална Музика) за Р. Македонија, ICTM Liaison officer for Macedonia / http://www.ictmusic.org/general-information/liaison-officers

-         од 2008 до 2012 - Селектор и организатор на манифестацијата ”Струшка Музичка Есен” – СОКОМ

-         од 2008 до 2012 - Член на претседателството на СОКОМ

-         Организатор на меѓународна конференција „Балканот како музички крстопат“ – Струга, 2007

-         Организатор на првата, втората и третата средба на Студиската група при ICTM - Музиката и Танцот во Југоисточна Европа

-         Член на Форум за Духовно културно наследство на Југоисточна европа - УНЕСКО

-         Член на Балканскиот Музички Форум (БМФ) и представник на Македонија во Балканската Етномузиколошка Секција (БЕС)

-         Член на студиска група при ICTM “Музика и малцинства”

-         Член на БМИН (Балканска музикчка информатциона мрежа)

-         Член на СОКОМ (Сојуз на композиторите на Македонија)

 

Во текот на изминатите години има активна соработка со повеќе професори Етномузиколози од светски Универзитети - UCLA Los Angeles – Prof. Elsie Dunin и Prof. Timothy Rice; Columbia University New York – Prof. Dr. Dieter Christensen; Берлинскиот фоноархив - Dr. Sussana Zeiegler; Факултет за музичка уметност, катедра по Етномузикологија во Белград СР Југославија - Проф. Др. Димитрије Големовиќ и Факултет за музичка уметност  - Љубљана Р. Словенија - Проф. Др. Сванибор Петтан; Институт за музика и изведувачки уметности, оддел за Етномузикологија во Виена, Австрија - Проф Др. Урсула Хеметек, Проф. Др. Ардијан Ахмедаја; Факултет за музичка уметност, Тирана, Албанија - Проф. Др. Сокол Шупо; Бугарија - Проф. Др. Димитрина Кауфман, Др. Лозанка Пејчева, и многу други. Досегашните учества на Интернационални симпозиуми и конференции допринесоа за остварување на контакти и врски со светски организации, учество и покани во проекти од областа на фолклорот, како и успешно презентирање на Македонското музичко фолклорно богатство ширум светот.

 

Печатени трудови

 

 1. Velika Stojkova Serafimovska. 2016. The reflection of social transition in traditional music – case study of Republic of Macedonia. Bulgarian Musicology 3/2016. Bulgarian academy of science, Institute of Art. Sofia. ISSN 0204-823X
 2. Velika Stojkova. 2001. Musical life in Macedonia during 1990s. MUZIKA Časopis za muzičku kulturu God. V, br. 1(17). Januar-juni 2001. ed. Ivan Čavlovic. MuziČka Akademija u Sarajevu. Muzikolosko drustvo FBiH. pg. 61-66. UDC/UDK: 78.072:784.4 (497.17)
 3. Velika Stojkova Serafimovska, Dave Wilson, Ivona Opetcheska Tatarchevska. 2016. Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the Republic of Macedonia. Yearbook for Traditional Music Vol. 48. ed. Kati Szego, Timothy Rice, Razia Sultanova. International Council for Traditional Music. Ljubljana. pg. 1-25. ISSN 0740-1558. ISSN 2304-3857 H Index 7
 4. Velika Stojkova Serafimovska. 2016. The role of professionals in building the music repertoire in the State Ensemble of folk dances and songs of Macedonia – Tanec. International Council for Traditional Music, STG on Music and Dance in Southeastern Europe. Symposium 4, Petnica. ed, Liz Mellish, Nick Green, Mirjana Zakic. Faculty of Music Art. Belgrade. pg.241-249. ISBN 978-86-88619-71-4
 5. Velika Stojkova Serafimovska. The term “voice” – social and/or music espression in ritualistic traditions (Macedonian case). 2014. International Council for Traditional Music, National Committee for Macedonia. STG on Music and Dance in Southeastern Europe. Symposium 3, Berovo. ed. Elsie Ivanchic Dunin, Liz Mellish, Ivona Opetcheska Tatarchevska. Skopje. pg. 50-57. ISBN 978-608-65721-0-5
 6. Velika Stojkova Serafimovska. 2014. Multipart Singing in Macedonia – Some Basic Characteristics. The Sixth International Symposium of Traditional Polyphony, International research Center for Traditional Polyphony of Tbilisi, vano Sarajishvili State Conservatory. ed.  Rusudan Tsurtsumia and Joseph Jordania. pg.319-327. ISBN 978-9941-9308-9-8
 7. Velika Stojkova Serafimovska. 2008. Macedonian Ethnomusicology – a problem of continuity. Viena and the Balkans. ed. Lozanka Peycheva and Angela Rodel. Institute of art Studies – Bulgarian Academy of Science. Bulgarian Musicology Studies. Sofia, 2008. pg. 18-23. ISBN 978-954-8594-14-1
 8. Velika Stojkova. 2006. The origin of the enlarged second in the Macedonian folk singing - Byzantine or Ottoman influence?. BALKAN URBAN MUSIC drop-out ethnic identities or a jistorical case of tolerance and global thinking?. ed. by Sokol Shupo. Documentation and Communication Center for Regional Music. Tirana. pg. 120-125
 9. Velika Stojkova. 2004. The Problem of Multiethnicism in the Musical Folklore of the Republic of Macedonia. United Europe – United Music? Diversity and Social Dimensions in Central and Sountehastern Europe. ed. Bruno B. Reuer. WEIDLER Buchverlag Berlin 2004. pg. 155-163. ISBN 3-89693-245-4                  
 10. Велика Стојкова Серафимовска. 2016. Сцената како нов културен простор за трансмисија и транзиција на традиционалната музика. Македонски фолклор Год. XXXVIII, број 71. Институт за фолклор „Mарко Цепенков“ – Скопје. стр. 263-275. ISSN 0542-2108
 11. Велика Стојкова Серафимовска. 2015. За промените во традиционалната музика. Македонски фолклор Год. XXXVII, број 70. Институт за фолклор „Mарко Цепенков“ – Скопје. стр. 95-105. ISSN 0542-2108
 12. Velika Stojkova Serafimovska. 2012. “Foreighn Polyphony, Macedonian case”. BULLETIN of the International Research Center of Polyphony music. Tbilisi, Georgia. тhe V. Sarajishvili Tbilisi State Conservatorium.
 13. Велика Стојкова. 2004. Релација фолклор – сцена. МУЗИКА, год. 8 бр. 11. СОКОМ, Скопје. стр. 95-102. ISSN 1409-6579
 14. Velika Stojkova. 2001. The laments of Mariovo. MACEDONIAN MUSIC, No. 2, Special Edition. SOKOM. pg.89-98. ISSN 1409-6579
 15. Велика Стојкова. 2001. Кон некои варијанти во третманот на македонскиот фолклор во делата на македонските композитори. Македонска музика бр. 7. СОКОМ. Скопје.
 16. Велика Стојкова. 1999. Кон функционалните и есететски карактеристики во македонското обредно пеење. МУЗИКА, год. 3 бр. 5. СОКОМ, Скопје. стр. 81-94. ISSN 1409-6579
 17. Велика Стојкова. 1998. Свадбен Глас како народен термин. МУЗИКА, год. 2 бр.2-3. СОКОМ, Скопје. стр. 81-90. ISSN 1409-6579
 18. “The Principles of Building of the National Institution Ensemble for Folk Dances and Songs “Tanec”  - Basic Program Policy”, IRAM, Institute for research and archiving of music, Cultural Policy and Music Education, II Skopje Conference, Skopje – Macedonia, January 24-25th, 2005
 19. “A voice or a song”, IRAM, Institute for research and archiving of music, Contemporary Trends in Musicology and Ethnomusicology, III Struga Conference, Struga, September 22-24, 2004               
 20. Функционалност и естетика во македонското обредно пеење, 1999, МУЗИКА бр. 4, СОКОМ, Скопје, стр. 85-94
 21. Функционалност и естетика во македонското обредно пеење - 2 дел, 1999, МУЗИКА бр. 5, СОКОМ, Скопје, стр. 81-94
 22. The Functionality and the Aesthetic in the Macedonian Rite Singing, 1999, Macedonian Music, No 1, special edition, SOKOM, Skopje, pg. 89-98
 23. Тажачките од Мариово, 2001, МУЗИКА бр.7, СОКОМ,Скопје,стр.75-84
 24. Релација Фолклор - Сцена, некои теоретски аспекти, 2004, МУЗИКА бр. 11, СОКОМ, Скопје, стр. 95-102
 25. Кон некои варијанти во третманот на македонскиот фолклор во делата на македонските композитори, 2001, Македонска музика бр. 7, СОКОМ, Скопје
 26. The Principles of Building of the National Institution Ensemble for Folk Dances and Songs “Tanec”  - Basic Program Policy, IRAM, Institute for research and archiving of music, Cultural Policy and Music Education, II Skopje Conference, Skopje – Macedonia, January 24-25th, 2005
 27. A VOICE or A SONG, IRAM, Institute for research and archiving of music, Contemporary Trends in Musicology and Ethnomusicology, III Struga Conference, Struga, September 22 -24, 2004
 28. Свадбени песни - текст во мултимедијална енциклопедија “Македонски музички фолклор”, издание во припрема, СОКОМ
 29. Печелбарски песни - текст во мултимедијална енциклопедија “Македонски музички фолклор”, издание во припрема, СОКОМ
 30. Додолски песни - текст во мултимедијална енциклопедија “Македонски музички фолклор”, издание во припрема, СОКОМ
 31. Пчеларски песни - текст во мултимедијална енциклопедија “Македонски музички фолклор”, издание во припрема, СОКОМ
 32. Собирање, поготовка, стилска и техничка класификација на библиографски податоци за македонските композитори - материјал издаден во ”Biographical Dictionary of Balkan Composers”, издание на “Documentation and Communication Center for Regional Music”, Тирана, Албаниа 2006
 33. Доставени податоци за клучни зборови во областа на Етномузикологијата за Wieser Encycklopaedia for the European East (WEEO), Institut fur Geschichte, Klagenfurt, 2002

 

 

Учество на симпозиуми и конференции со сопствени реферати

 1. Учество на 44-та Светска конференција на ICTM на панел сесија со тема: ICTM and Macedonia – influences, reflections and perspective. World Academy of Music, Limerick, Ireland. July, 2017.
 2. Учество на Симпозиумот на ИСТМ Студиската група за музика и танц во југоисточна Европа, од 2 до 8 мај, 2016 година во Благоевград, Бугарија, со тема: “Rituals and context – changes and continuity in two winter rituals in Republic of Macedonia”, научниот Панел на тема: “Comparative studies of contemporary ritual practices in traditional music and dance: Macedonian and Croatian perspectives”.
 3. Учество на 21-тиот Симпозиум за Турска култура на Балканот во рамките на 25-от Меѓународен фестивал пролетни веселби ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ. Тема на презентација: „Нематеријалното Културно наследство на Турците во Република Македонија“ - 9 мај 2016 година, Скопје
 4. Учество на меѓународна научна конференција во организација на МАНУ и НАБ на тема: “Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: етнолошки, фолклористичка и етномуколошки“ со сопствен реферат на тема: Фестивализација и поставување на фолклорот на сцена – компарација помеѓу Македонија и Бугарија“, октомври, 2016
 5. Учество на 1st China – Central and Eastern European Countries Expert-Level Forum on the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, 12-14.10.2016, Kraków, Poland, International Cultural Centre

-          Презентација на тема: ICH safeguarding in particular countrieswith a special focus on best practices in the safeguarding of ICH and the role of NGOs and the state in raising-awareness in society about the value of ICH. Наслов на презентација: Ambiguity in the System for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in the Republic of Macedonia

-          Презентација на тема: Intangible Cultural Heritage and Sustainable Development, наслов на презентација: Discontinuation in transmission

 1. Учество на научниот симпозиум во рамките на манифестацијата „Струшка музичка есен `2016“ со тема: „Користењето на традиционалната музика како симбол на идентитетот во Република Македонија“ 2-5 септември, 2016
 2. Учество на 1st Symposium of the ICTM Study Group on Musics of the Slavic World, 14 – 16 октомври, 2016, Љубљана, Словенија. Презентација на тема: “Macedonian traditional music and its contextual changes in the 21st century”.
 3. Учество на научниот собир на тема:  „Едукација, традиција,  современост“ кој се одржа на 5.12.2016 по повод 65 години УКИМ, Факултет  за музичка уметност - Скопје. Презентација на тема: „Македонската вокална музичка традиција во современи контексти“.
 4. Учество на Меѓународната научна конференција„Традиција и совремност во Македонија и Србија“, во организација на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, 25 ноември, 2016, Скопје, Р. Македонија. Тема на презентација: „Музика, културна меморија и политички идентитет“. 
 5. 2015, 43-та Светска конференција на ИСТМ во Астана, Казахстан, јули, 2015, на две сесии - панел сесија на тема: Мултиперспективни научни пристапи кон музиката и танцот: Случајот на нематеријалното културно наследство во Република Македонија (Multiperspectival Scholarly Approaches To Music and Dance: A Case Study Of Intangible Cultural Heritage In The Republic Of Macedonia) со сопствен реферат „ ICH Or Identity––What Are We Safeguarding?„ и панел сесија на тема: ICTM And UNESCO: Briefing On ICTM Quadrennial Report To UNESCO On Activities Related To Safeguarding Intangible Cultural Heritage, And Discussion On Further Prospects, Naila Ceribašić (HR), Chair, Panellists: Sanubar Baghirova (AZ), Velika Stojkova Serafimovska (MK), Tan Sooi Beng (MY), Stephen Wild (AU), Wim van Zanten (NL)
 6. 2015, 31.08 – 03.09, 6-та Интернационална музиколошка конференција на регионалната асоцијација за изучување на музиката на Балканот, во рамките на единствената светска организација I.M.S. (International Musicology Society), на тема:„Greater Europe and the Activity of the IMS Regional Association for the Study of Music in the Balkans“со сопствена презентација на тема „The reflection of social transition in traditional music - case study of Republic of Macedonia“
 7. 2015, Меѓународна конференција Cultural Heritage, Media and Turism, Ohrid, January, 2015со тема “Protection of Intangible Cultural heritage on multinational level – the case of St. George/Hidrelez multinational nomination for UNESCO ICH Representative List
 8. 2014, Меѓународна конференција Cultural Heritage, Media and Turism, Ohrid, January, 2014 со тема “The role of the scholars in implementing the UNESCO ICH Convention in Republic of Macedonia”
 9. 2014, Fourth Symposium of the ICTM Study group on Music and Dance in Southeastern Europe, Belgrade, Serbia, September, 2014
 10. 2013, 42 Интернационална Конференција на ICTM, Шангај, Кина, јули, 2013, со тема „Reconstruction of the musical identity in the Republic of Macedonia”
 11. 2013, 42 Интернационална Конференција на ICTM, Шангај, Кина, јули, 2013, со тема „Reconstruction of the musical identity in the Republic of Macedonia”
 12. 2012 год. Трет меѓународен симпозиум на ИЦТМ студиската група за југоисточна Европа, април 2012, Берово, со тема “The term “Voice” – Social and/or musical expression in ritualistic tradition (Macedonian case)”
 13. 2012, Меѓународна конференција за полифона музика, Светски центар за полифонија – УНЕСКО, Тбилиси, Грузија, септември, 2012, со тема „Повеќегласното пеење во Македонија, некои теориски аспекти“
 14. 2012, Меѓународна конференција за полифона музика, Светски центар за полифонија – УНЕСКО, Тбилиси, Грузија, септември, 2012, со тема „Повеќегласното пеење во Македонија, некои теориски аспекти“
 15. 2011 год. 41 Интернационална Конференција на ICTM, St John’s, Newfoundland, Canada, July 2011 со тема „“A Voice or a Song–A Variable Conditioned by the Function and Traditional Aesthetic Values of Macedonian Rite Singing.”
 16. 2011 год. Интернационална конференција на ИРАМ и Институтот за социологија и политички науки на тема „Култура и музика“, Јануари 2011, Скопје, Македонија, со тема „Musicality as a Factor of the Evolution in the Music Tradition
 17. 2010 год. Интернационален симпозиум,  на Студиската група при ICTM, “Music and dance in southeastern Europe”, April 2010, Izmir, Turkey со тема “Keeping tradition up to date – Macedonian case”
 18. 2010 год. Модератор на сесијата за традиционално пеење на Конгресот на ISPA (International society of performing Arts), Загреб, Јуни, 2010
 19. 2009 год. Меѓународен симпозиум „Струшка музичка есен“, Струга, Септември, 2009 со тема „Осврт кон развојот на македонската етномузикологија и политиката на државата кон заштита на македонското музичко наследство“
 20. 2008 год. Convention From Field Research to Concert, Bologna, Italy со тема „From Field Research to Concert - Macedonian experience
 21. 2008 год. International symposium “Theatre in Folk Culture”, Istanbul , Turkey
 22. 2007 год. Интернационален симпозиум у семинар за “Нематеријално Културно налседство”, Бугарија, организација на UNESCO
 23. 2007 год. 39та Интернационална Конференција на ICTM, Виена, Австрија со тема „Развојот на Македонската Етномузикологија - проблем на континуитет“
 24. 2007 год. Интернационална Конференција “Балканот како музички крстопат”, Струга, Р. Македонија
 25. 2007 год. Интернационален симпозиум ”Instruments in Folk Music” - Koaceli, Турција,со темата „Зурлаџиската тајфа Мајовци - културни медијатори во Мијачкиот регион“
 26. 2006 год, Интернационален симпозиум "Balkan Urban Music”, Dures, Аlbania со тема „Потеклото на зголемената секунда во македонското народно пеење - Византиско или Отоманско влијание?
 27. 2005 год. Интернационален симпозиум на ИРАМ на тема "Културната политика и образованието", Скопје со тема „Културната политика во оформувањето на програмската дејност на Ансамблот за народни игри и песни на Македонија "Танец"“
 28. 2005 год. Интернационален симпозиум "Multipart singing on Balkan and Mediterranean, Vienna”, Austria со тема „Македонското повеќегласно пеење“
 29. 2004 год. Интернационален регионален конгрес на ЦИД – УНЕЦСО во Скопје
 30. 2004 год. Интернационален симпозиум на ИРАМ "Трендови во Музикологија и етномузикологија", Струга, Р. Македонија со тема "Глас или Песна"
 31. 2001 год. Интернационален симпозиум "Музика - Фолклор - Дело", Белград, СР Југославија со тема 18.   2001 год. 36 Светска Конференција на ICTM, Рио де Женеиро, Бразил со тема „Тажачките од Мариово, Р. Македонија“
 32. 2001 год. Интернационален симпозиум "Обединета Европа - обединета музика?", Љубљана, Р. Словенија со тема „Музичкиот живот во Македонија“
 33. 2001 год. Интернационален симпозиум "Rigas Chart - Музичкиот фолкор на Балканските земји", Солун, Р. Грција со тема „Старите и новите лазарички песни во с. Јаргулица, Радовишко
 34. 1999 год. 35 Светска Конференција на ICTM (Интернационален Совет за Традицонална Музика), Хирошима, Јапонија со тема „Кон функционалноста и естетиката во македонското обредно пеење“
 35. 1999 год. Интернационален симпозиум Струшка Музичка Есен, Струга, Р. Македонија со тема „Односот фолклор - сцена - некои теориски аспекти“
 36. 2000 год. Интернационален симпозиум "Музика во контекст на социјалните и политичките промени во земјите на бивша СФРЈ", Будимпешта, Унгарија, со тема „Проблемот на мултиетницизимот во музичкиот фолкор на Р. Македонија“
 37. 1998 год. Интернационален симпозиум Балкански Музички Форум, Макриница, Р. Грција со тема "Свадбен глас” како народен термин разгледуван преку компаративна анализа на обредно-обичајните песни од Македонија
 38. 1998 год. Интернационален симпозиум "Струшка Музичка Есен", Струга, Р. Македонија со тема „Кон некои варијанти во третманот на македонскиот фолклор во делата на македонските композитори“
 39. 1997 год. Интернацонален симпозиум "Турски Пролетни фолклорни свечености", с. Чалакли, Валандово, Р. Македонија со тема „Кон проучувањето на дел од македонските и турските песни од Радовишко“
 40. 1997 год. Интернационален симпозиум "Мокрањчеви дани" Неготин Крајина, СР Југославија со тема „Слоевите на вокалната традиција во Порадеш, Радовишко“