Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит втор циклус студии - Илинка Велкова

Објавено на: 11 мај 2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 18.5.2018 (петок), со почеток во 20:00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерска програма од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА (ФЛЕЈТА) на студентката ИЛИНКА ВЕЛКОВА .

 

  Комисија:  Проф. м-р Страшо Темков

                   Проф. м-р Васо Ристов

                   Вонр. проф. м-р Марјан Милошевски