Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит втор циклус студии - Бобан Рајчиноски

Објавено на: 14 мај 2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 22.5.2018 (вторник), со почеток во 19:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – СОЛО ПЕЕЊЕ на студентот БОБАН РАЈЧИНОСКИ.

 

Комисија: 

Доц. м-р Ана Дурловски

Проф. м-р Марија Наумовска

Вонр. проф. д-р Горан Начевски