Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - НИКО ЃОРГИЕВСКИ

Објавено на: 21 март 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 26.3.201(вторник), со почеток во 19:00 часот, ќе се одржи испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – СОЛО ПЕЕЊЕ на студентот НИКО ЃОРГИЕВСКИ.

 

Комисија: 

Доц. м-р Ана Дурловски

Проф. м-р Марија Наумовска

Проф. м-р Билјана Јакимовска