Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - ПОЛИНА ТАСЕВА

Објавено на: 12 април 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 19.4.201(петок), со почеток во 20:00 часот, ќе се одржи испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – СОЛО ПЕЕЊЕ на студентот ПОЛИНА ТАСЕВА.

 

Комисија: 

Проф. м-р Марија Наумовска

Проф. м-р Славица Петровска Галиќ

Вонр. проф. д-р Горан Начевски