Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на ЗОРАН КОСТАДИНОВСКИ

Објавено на: 17 јуни 2019

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 25.6.201(вторник), со почеток во 13:00 часот, во мала сала,  ќе се одржи испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ГИТАРА (ПОПУЛАРНИ ЖАНРОВИ) на студентот ЗОРАН КОСТАДИНОВСКИ.

 

Комисија:  Доц. м-р Дамјан Пејчиновски

Проф. м-р Михаило Куфојанакис

Вонр. проф. м-р Дарко Багески