Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - ДУКАЃИН МУХАЏЕРИ

Објавено на: 17 јуни 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 24.6.201(понеделник), со почеток во 20:00 часот,  ќе се одржи испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – САКСОФОН (ПОПУЛАРНИ ЖАНРОВИ) на студентот ДУКАЃИН МУХАЏЕРИ.

 

Комисија:  Вонр. проф. м-р Иван Иванов

Проф. м-р Нинослав Димов

Доц. м-р Кирил Туфекчиевски