Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Матеј Никољски

Објавено на: 21 јуни 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 27.6.2019(четврток), со почеток во 13:30 часот,  ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – КОРЕПЕТИЦИЈА на студентот МАТЕЈ НИКОЉСКИ.

 

Комисија: 

Доц. м-р Кристијан Каровски

Проф. м-р Марија Наумовска

Доц. м-р Сара Пројковска Николовска