Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Дилек Реџеп

Објавено на: 08 јули 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 15.7.201(понеделник), со почеток во 12:00 часот,  ќе се одржи испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ПИЈАНО на студентката ДИЛЕК РЕЏЕП.

 

Комисија: 

Проф. м-р Зоран Пехчевски

Проф. м-р Катерина Гелебешева-Костадиновска

Доц. м-р Дино Имери