Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одбрана на магистерски испит - Маја Каревски

Објавено на: 03 октомври 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 10.10.201(четврток), со почеток во 12:00 часот,  ќе се одржи одбрана на магистерски труд на студентката МАЈА КАРЕВСКИ, запишана на студиската програма по БАЛЕТСКА ПЕДАГОГИЈА.

 

Комисија:

Проф. д-р Снежана Филиповска

Вонр. проф. д-р Искра Шукарова

Вонр. проф. д-р Горан Начевски