Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одбрана на магистерска програма на студентот Гезим Латифи

Објавено на: 01 ноември 2019

                                                                                                                            С О О П Ш Т Е Н И Е

На 7.11.201(четврток), со почеток во 14:00 часот,  ќе се одржи одбрана на магистерска од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ВИОЛИНА на студентот ГЕЗИМ ЛАТИФИ.

Комисија:

Вонр. проф. м-р Владимир Костов
Проф. м-р Олег Кондратенко
Проф. м-р Љубиша КировскиИзготвил:
Мимоза Ќека