Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентот Наташа Калајџиева Здравева

Објавено на: 04 декември 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 13.12.201(петок), со почеток во 18:00 часот,  ќе се одржи испит од втор циклус студии на студентката НАТАША КАЛАЈЏИЕВА ЗДРАВЕВА, запишана на студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА - КОРЕПЕТИЦИЈА.

 

Комисија:

Доц. м-р Марија Вршкова

Доц. м-р Сара Пројковска Николовска

Доц. д-р Елена Атанасовска Ивановска