Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентот Миљан Тодоровиќ

Објавено на: 04 декември 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 11.12.201(среда), со почеток во 12:00 часот,  ќе се одржи испит од втор циклус студии на студентот МИЉАН ТОДОРОВИЌзапишан на студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА -  ХАРМОНИКА.

 

Комисија:

Проф. м-р Зорица Каракутовска
Проф. м-р Тодор Светиев
Вонр. проф. м-р Златко Мадевски