Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одбрана на теориски труд од докторска дисертација

Објавено на: 11 декември 2019

СООПШТЕНИЕ

На денот 11.12.2019 (среда) во Малата сала на ФМУ - Скопје со почеток во 17 часот ќе се одржи одбраната на теорискиот труд од докторската дисертација од областа на музичката интерпретација на кандидатката м-р Славица Мицовска.

Одбраната ќе се одржи пред комисијата во состав: проф. м-р Жени Захариева, проф. д-р Викторија Коларовска-Гмирја, проф. д-р Томе Манчев, проф. д-р Марија Ѓошевска и проф. д-р Ана Гацева