Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Зимска испитна сесија (јануари - февруари 2020)

Објавено на: 09 јануари 2020

Почитувани студенти,

Во прилог можете да ја погледнете зимската испитна сесија (ажурирана на 10.01.2020).

Зимска испитна сесија 2020 1001.pdf