Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Известување за продолжување на мерките за прекинување на образовниот процес

Објавено на: 24 март 2020

Почитувани,

Согласно одлуката на Владата на Република Северна Македонија донесена на дваесет и петтата Седница одржана на 21.03.2020 година, сите претходно донесени заклучоци, за кои бевте известени, а со кои се даваат мерки, препораки и насоки, се продолжуваат и важат до завршување на периодот на постоење на вонредната состојба на територијата на Република Северна Македонија.

ФМУ - Скопје