Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Известувања за начинот на изведување на испитите од прв циклус студии во јунската испитна сесија

Објавено на: 10 јуни 2020

Почитувани колеги и студенти,
во прилог можете да го видите распоредот на испити во јунската испитна сесија и известувањата за начинот на изведување на испитите од прв циклус студии во јунската испитна сесија.
Известување за МТП.pdf Известување за ВИ.pdf Известување за дипломски испити МТП и ВИ.pdf JuniIspitnaSesija FMU 2020.pdf