Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Септемвриска испитна сесија

Објавено на: 30 јули 2020

Во прилог може да ја погледнете септемвриската испитна сесија.
Пријавувањето на испитите ќе се врши во периодот од 17.08.2020 до 20.08.2020 преку iknow системот.

СептемвриИспитнаСесија 15092020.pdf