Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Прелиминарна листа на пријавени кандидати за трет циклус студии

Објавено на: 22 октомври 2020

Прелиминарна листа на пријавени кандидати кои не ги исполнуваат условите за запишување на третиот циклус студии - докторски студии на студиската програма за Музичка интерпретација и композиција на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во учебната 2020/2021 година

Прелиминарна листа - трет циклус.PDF