Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Греса Броќи

Објавено на: 23 ноември 2020

Објавено на 23.11.2020

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 29.11.2020 ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ВИОЛОНЧЕЛО на студентката ГРЕСА БРОЌИ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Живко Фирфов

Проф. м-р Михаило Куфојанакис

Проф. м-р Фросина Балова