Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Аљбана Мустафа

Објавено на: 26 ноември 2020

 

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 2.12.2020 (среда) ќе се одржи ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКА ПРОГРАМА од втор циклус студии по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ФЛЕЈТА на студентката АЉБАНА МУСТАФА.

 

Комисија: 

Проф. м-р Страшо Темков

Проф. м-р Васо Ристов

Вонр. проф. м-р Марјан Милошевски