Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Илира Исмаиљи

Објавено на: 21 декември 2020

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 28.12.2020 (понеделник) ќе се одржи ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКА ПРОГРАМА на студентката ИЛИРА ИСМАИЉИ, запишана на студиската програма по музичка интерпретација и композиција - хорско диригирање.

 

Комисија: 

Проф. м-р Сашо Татарчевски

Проф. м-р Борјан Цанев

Вонр. проф. д-р Тихомир Јовиќ