Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Одбрана на прв дел од докторска дисертација на студентката м-р Мимоза Ќека

Објавено на: 30 декември 2020

 

На 11.01.2021 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот во формат на Zoom конференција ќе се одржи одбрана на прв дел од докторската дисертација- рецитал на м-р Мимоза Ќека.

Програма:

М. Равел- Огледала М.43 (1904-1905) Л. Јаначек- Во маглите (1912) С. Барбер- Соната оп.26 (1949)

 

Комисија за одбрана на докторската дисертација:

Проф. д-р Марија Ѓошевска, претседател

Проф. м-р Тодор Светиев, ментор

Проф. д-р Димитрије Бужаровски, коментор

Вонр. проф. д-р Трена Јорданоска

Проф. д-р Емилија Потевска-Попивода