Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Musica Viva на ФМУ со студентите од класите по пијано и хармоника во пресрет на Новата 2021 година

Објавено на: 31 декември 2020

Видеа подготвени од студентите и професорите по пијано и хармоника на Факултет за музичка уметност – Скопје

 

Александар Скрјабин 
Етида оп. 8, бр. 5 E-dur 
Елена Петреска – пијано, трета година 
Класа: проф. м-р Марија Ѓошевска

 

 

Клод Дебиси 
“Feux dʼartifice” (Огномет), Прелудиуми, Книга II 
Анастасија Кочева – пијано, четврта година 
Класа: проф. д-р Ана Гацева

 

 

Клод Дебиси 
“Les collines dʼAnacapri” (Ридовите на Анакапри), Прелудиуми, Книга I 
Ана Гаштаровска – пијано, трета година 
Класа: проф. д-р Ана Гацева

 

 

Франк Анџелис 
Романса 
Филип Петрески – хармоника, четврта година 
Класа: проф. м-р Зорица Каракутовска

 

 

Петар Илич Чајковски 
Годишни времиња оп. 37а, бр. 10, „Октомври“ 
Лабина Поп Дучева – пијано, прва година 
Класа: доц. м-р Дино Имери

 

 

Волфганг Амадеус Моцарт 
Соната бр. 11, A-dur KV 331, II. Minuetto; III. Alla Turca (Allegretto) 
Стефанија Павловска – пијано, втора година 
Класа: проф. м-р Катерина Костадиновска-Гелебешева

 

 

Сергеј Рахманинов 
Прелудиум g-moll, оп. 23, бр. 5 
Ристе Спанџов – пијано, прва година 
Класа: проф. д-р Нина Костова-Јаневска

 

 

Александар Скрјабин 
Етида оп. 2, бр. 1 cis-moll 
Дамјан Милески – пијано, трета година 
Класа: проф. д-р Нина Костова-Јаневска

 

 

Јоханес Брамс 
Валцер оп. 39, бр. 15 
Ендра Адеми – пијано, четврта година 
Класа: проф. д-р Нина Костова-Јаневска