Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Musica Viva 2020/21 (#2), Божиќен концерт со студентите од класите по пијано и хармоника на ФМУ

Објавено на: 07 јануари 2021

Фредерик Шопен 
Етиди оп. 10, бр. 7 C-dur, бр. 8 F-dur, бр. 9 f-moll, бр. 10 Аs- dur, бр. 11 Es-dur, бр. 12 c-moll, Анастасија Гичевска – пијано, трета година 
Класа: проф. д-р Марија Ѓошевска

 

Сергеј Рахманинов 
Шест пиеси за пијано во четири раце, оп. 11, бр. 3, Руска песна 
Мими Дучева – пијано, втора година 
Лилјана Стојковска – пијано, четврта година 
Класа: доц. м-р Кристијан Каровски

 

Франк Анџелис 
Intérieur 
Софија Мирческа – хармоника, прва година 
Класа: проф. м-р Зорица Каракутовска

 

Јохан Себастијан Бах 
Токата во e-moll, BWV 914 
Христина Лажовска – пијано, трета година 
Класа: вонр. проф. д-р Кристина Светиева

 

Франц Лист 
Унгарска рапсодија бр. 2 (аранжман Ф. Бендел) 
Софија Просковска и Стефан Алексовски – пијано, четврта година 
Класа: вонр. проф. д-р Кристина Светиева

 

Георг Фридрих Хендл 
Суита бр. 5 HWV 430 E-dur, Арија со варијации „Хармоничниот ковач“ 
Елена Петреска – пијано, трета година 
Класа: проф. м-р Марија Ѓошевска

 

Клод Дебиси 
“La fille aux cheveux de lin” (Девојката со ленена коса), Прелудиуми, Книга I 
Мими Дучева – пијано, втора година 
Класа: доц. м-р Кристијан Каровски

 

Волфганг Амадеус Моцарт 
Соната бр. 11, A-dur KV 331, I. Andante grazioso 
Стефанија Павловска – пијано, втора година 
Класа: проф. м-р Катерина Костадиновска-Гелебешева

 

Јохан Себастијан Бах 
Прелудиум и фуга во gis-moll, Добротемпериран клавир I/18 BWV 863 
Лилјана Стојковска – пијано, четврта година 
Класа: доц. м-р Кристијан Каровски