Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Гонца Богоромова Краповски

Објавено на: 14 јануари 2021

  

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 20.1.2021(среда) ќе се одржи ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКА ПРОГРАМА (СОЛО ПЕЕЊЕ) на студентката ГОНЦА БОГОРОМОВА КРАПОВСКИ, запишана на студиската програма по музичка интерпретација и композиција.

 

 Комисија:  Доц. м-р Ана Дурловски

                 Проф. м-р Марија Наумовска

                 Проф. д-р Горан Начевски