Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Информација за заверка на зимскиот и запишување на летниот семестар за студентите од прв циклус студии

Објавено на: 05 февруари 2021

С О О П Ш Т Е Н И Е

Заверката на зимскиот и запишувањето на летниот семестар од учебната 2020/2021 година ќе се врши и по електронски пат и со физичко доставување на документи. 

Физичкото доставување на документацијата ќе се врши во точно утврдени термини и  задолжително е потребно да се придржувате до следниве препораки: 

  • секој студент да дојде во наведените термини, со задолжително носење на заштитна маска и почитување на социјалната дистанца на точно определените места за стоење; 

  • студентите во утврдениот термин, ќе може да си го подигнат индексот и во просториите 0/1 и 0/2, да ги напишат наставните предмети од зимскиот и од летниот семестар во своите индекси; 

  • откако целосно ќе се пополни индексотзаедно со останатата документацијаќе се остави во кутија која ќе се наоѓа во холот на факултетот

 

Доставување на документи за упис за студенти од година 

 

Датум за доставување на документи 

Час (од – до) 

Доставување на документи за студенти со број на индекс (од – до) 

8.2.2021 (понеделник) 

10 – 11 часот 

4303 – 4313 

8.2.2021 

11 – 12 часот 

4313 – 4324 

8.2.2021 

12 – 13 часот 

4325 – 4335 

8.2.2021 

13 – 14 часот 

4336 – 4346 

8.2.2021 

14 – 15 часот 

4347 – 4356 

 

Доставување на документи за упис за студенти од II година 

 

Датум за доставување на документи 

Час (од – до) 

Доставување на документи за студенти со број на индекс (од – до) 

9.2.2021 (вторник) 

10 – 11 часот 

4247 – 4257 

9.2.2021 

11 – 12 часот 

4258 – 4268 

9.2.2021 

12 – 13 часот 

4269 – 4279 

9.2.2021 

13 – 14 часот 

4280 – 4291 

9.2.2021 

14 – 15 часот 

4292 – 4302 

 

Доставување на документи за упис за студенти од III година 

 

Датум за доставување на документи 

Час (од – до) 

Доставување на документи за студенти со број на индекс од - до 

10.2.2021 (среда) 

10 – 11 часот 

4160 – 4174 

10.2.2021 

11 – 12 часот 

4175 – 4190 

10.2.2021 

12 – 13 часот 

4191 – 4206 

10.2.2021 

13 – 14 часот 

4207 – 4222 

10.2.2021 

14 – 15 часот 

4223 - 4238 

 

Доставување на документи за упис за студенти од III и IV година 

 

Датум за доставување на документи 

Час (од – до) 

Доставување на документи за студенти со број на индекс од - до 

11.2.2021 (четврток) 

10 – 11 часот 

4060 – 4074 

11.2.2021 

11 – 12 часот 

4075 – 4090 

11.2.2021 

12 – 13 часот 

4091 – 4105 

11.2.2021 

13 – 14 часот 

4106 – 4120 

11.2.2021 

14 – 15 часот 

4121 – 4137 

 

Доставување на документи за упис за студенти запишани со број на индекс од 4138 до 4159  и за студенти запишани пред 2017 година -  12.2.2021 (петок), од 9 – 15 часот. 

   

Потребни документи: 

  • Пополнет индекс; 

  • Образец за заверка на семестар (во образецот се запишуваат сите предмети  кои студентот ги следел во изминатиов семестар); 

  • Образец за запишување на семестар (во образецот се запишуваат сите предметите кои студентот ќе ги запише во следниов семестар); 

  • Потврда за уплата на втора рата школарина; 

  • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација на основни средства; 

  • Уплати за презапишување на не положени предмети од летниот семестар во учебната 2019/2020 година.

Студентите имаат обврска да ги запишат предметите и професорите кај кои ќе следат настава во летниот семестар и во Iknow системот.  

За запишување на летниот семестар потребно е студентот прво да го запише семестарот во табот „семестри“, а дури потоа во табот „предмети“ да ги избере предметите кои ќе ги запише. 

Рокот за внесување на овие податоци во Iknow системот е до 10.2.2021 (среда). 

 

За сите информации, проблеми со системско пријавување и прашања, контактирајте не на studentskiprasanja@fmu.ukim.edu.mk 

 

Жиро сметки за уплати.pdf