Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Втор дел од докторска дисертација на студентката м-р Мимоза Ќека

Објавено на: 15 март 2021

 С О О П Ш Т Е Н И Е

На 18.03.2021 година (четврток) со почеток во 11:00 часот во формат на Zoom конференција ќе се одржи одбрана на втор дел од докторската дисертација на м-р Мимоза Ќека.

 

Програма:

Бенџамин Бритн – Концерт за пијано и оркестар оп. 13 (ревидирана верзија од 1945)

  1. 2. Waltz: Allegretto 3. Impromptu: Andante lento 4. March: Allegro moderato sempre a la marcia

 

Комисија за одбрана на докторската дисертација:

Проф. д-р Марија Ѓошевска, претседател

Проф. м-р Тодор Светиев, ментор

Проф. д-р Димитрије Бужаровски, коментор

Вонр. проф. д-р Трена Јорданоска

Проф. д-р Емилија Потевска-Попивода