Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на Ариан Рандобрава

Објавено на: 17 септември 2021

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 24.9.2021 година (петок), ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – САКСОФОН на студентот АРИАН РАНДОБРАВА.

 

Комисија: 

Проф. м-р Нинослав Димов

Проф. м-р Стојан Димов

Проф. м-р Страшо Темков