Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентот Артан Мустафа

Објавено на: 10 декември 2021

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 17.12.2021 година (петок), ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – САКСОФОН на студентот АРТАН МУСТАФА.

 

Комисија: 

Проф. м-р Нинослав Димов

Проф. м-р Стојан Димов

Проф. м-р Страшо Темков