Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Јавен повик за доделување на признанието Успешни млади за 2021 година, претседател на Р. Северна Македонија

Објавено на: 21 септември 2022

Почитувани студенти,

на следниот линк ви споделуваме повеќе информации за признанието „Успешни млади“ за 2021 година.

https://pretsedatel.mk/uspesnimladi21/