Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии - Анастасија Кочева

Објавено на: 22 март 2023

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 29.3.2023 (среда), со почеток во 13 часот, ќе се одржи испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ПИЈАНО на студентката АНАСТАСИЈА КОЧЕВА.

 

Комисија: 

Проф. д-р Ана Гацева

Проф. д-р Кристина Светиева

Проф. м-р Катерина Гелебешева Костадиновска