Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентката Тамара Коминовска

Објавено на: 31 март 2023

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 7.4.2023 (петок), со почеток во 14 часот, ќе се одржи испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – КОРЕПЕТИЦИЈА на студентката ТАМАРА КОМИНОВСКА.

 

Комисија: 

Вонр. проф. м-р Марија Вршкова

Проф. д-р Марија Ѓошевска

Вонр. проф. д-р Елена Атанасовска Ивановска