Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Соопштение за заверка на летен семестар и пријавување на испити за летната испитна сесија 2022/2023

Објавено на: 17 мај 2023

С О О П Ш Т Е Н И Е

за заверка на летен семестар и пријавување на испити за летната испитна сесија 2022/2023

 

Се известуваат студентите од прв циклус студии дека заверката на летниот семестар и пријавувањето на испитите за летната испитна сесија, ќе се одвива во периодот од 25.5. – 30.5.2023 година.

 ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

- индекс

- образец за заверка на семестар

- пријави за испити, целосно пополнети*

*студентите ги пријавуваат само испитите кои ги положиле преку колоквиуми во овој семестар и испитите кои ќе ги полагаат во оваа испитна сесија, а за кои добиле потпис во индекс од предметниот професор.

- пополнет анкетен лист за секој наставен предмет кој се пријавува (анкетните листови може да се подигнат во одделението за студентски прашања).

 

 Електронското пријавување на испитите во Iknow системот ќе биде активно од 23.5. до 29.5.2023 година и е задолжително за сите студенти.

Eвентуални технички проблеми при електронското пријавување, треба да пријавите на studentskiprasanja@fmu.ukim.edu.mk, најдоцна до 29.5.2023.