Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Видео Галерија

Книга за ораториумите и кантатите од проф. д-р Димитрије Бужаровски

Промоција на книгата за деветте концерти од проф. д-р Димитрије Бужаровски

Документарно видео со професорот и виолинист Зоран Димитровски снимено 2010 година

Benjamin Britten – The Young Person's Guide to the Orchestra

IRAM Chronicle Movies – 4 videos marking the anniversary of UKIM FM (1966–2003)

Свечена седница на ННУС на ФМУ, 7 декември 2020

50 години - Факултет за музичка уметност - Скопје - Јубилеен концерт!