Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Видео Галерија

Концерт за пијано и оркестар од Морис Равел, солист: Кристина Светиева, диригент: Саша Николовски Ѓумар, снимено 2005 година

Документарно видео за професорот на ФМУ и истакнат музички уметник кларинетист Иван Кочаров

Суитата Зојкиниот стан оп. 39b за алт саксофон и пијано од Димитрије Бужаровски во изведба на Стојан Димов и Рита Трпчева-Поповиќ (2005)

Варијациите за соло чело на тема на песната Параходот од Димитрије Бужаровски, исполнети од Живко Фирфов (2005)

Слики од изложбата, Мусоргски/Равел снимено 2004 година

Документарно видео за проф. Евушка Трпкова Елезовиќ, снимено 2013 година