Студентска служба

Референт за студентски прашања
Ана Поповиќ

studentskiprasanja@fmu.ukim.edu.mk
Тел: (02) 3134 345, локал 13
Работно време: 8.00 - 15.45
За сите Ваши прашања може да го контактирате референтот за студентски прашања преку посочениот емаил. Прашањата се разгледуваат и одговараат во најкус можен рок.

Сметка на ФМУ

Уплатници

ФМУ Контакт

Факултет за Музичка Уметност - Скопје
Питу Гули бр.1, 1000 Скопје,
Република Македонија

Тел: +389 (0) 2 3134 345
Факс: +389 (0) 2 3161 614

fmu@fmu.ukim.edu.mk
studentskiprasanja@fmu.ukim.edu.mk

ФМУ Библиотека

Работно време:
Понеделник – петок од 7,00 до 15,00 часот
Зајмување на материјал до 11,00 до 13,00 часот
Фонотека по 13,00 часот