Објавено на: 04 јануари 2019

Зимска испитна сесија (јануари - февруари 2019)

Почитувани студенти, 

во прилог може да ја погледнете зимската испитна сесија (јануари - февруари 2019).

Зимска испитна сесија-converted.pdf

Објавено на: 21 декември 2018

Испит од втор циклус студии на Мурат Исмајљи

 С О О П Ш Т Е Н И Е

На 28.12.201(петок), со почеток во 11:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКИ НАУКИ на студентот МУРАТ ИСМАЈЉИ.

 

Комисија: 

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Проф. м-р Жана Димчевска

Вонр. проф. д-р Трена Јорданоска

                   


Објавено на: 21 декември 2018

Испит од втор циклус студии на Зоран Станишиќ

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 26.12.201(среда), со почеток во 19:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ПИЈАНО на студентот ЗОРАН СТАНИШИЌ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Рита Поповиќ

Проф. м-р Зоран Пехчевски

Проф. м-р Катерина Костадинова Гелебешева

                   


Објавено на: 17 декември 2018

Испит од втор циклус студии - МИХАЈЛО ВУКАЈЛОВИЌ

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 24.12.2018 (понеделник), со почеток во 14:30 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентот МИХАЈЛО ВУКАЈЛОВИЌ.

 

Комисија: 

Вонр. проф. м-р Нинослав Димов

Проф. м-р Васо Ристов

Проф. м-р Страшо Темков

                   


Објавено на: 14 декември 2018

Испит од втор циклус студии - ИЛИР ЉАТИФИ

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 21.12.2018 (петок), со почеток во 13:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКИ НАУКИ на студентот ИЛИР ЉАТИФИ.

 

Комисија: 

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Проф. Живоин Глишиќ

Проф. м-р Јана Андреевска

                   


Објавено на: 27 ноември 2018

Испит од втор циклус студии на Деспина Спировска

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 7.12.2018(петок), со почеток во 20:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – СОЛО ПЕЕЊЕ на студентот ДЕСПИНА СПИРОВСКА.

 

Комисија: 

Доц. м-р Ана Дурловски

Проф. м-р Марија Наумовска

Вонр. проф. д-р Горан Начевски

                   


Објавено на: 05 ноември 2018

Испит од втор циклус студии на Марија Кичевска

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 12.11.2018 (понеделник), со почеток во 17:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по БАЛЕТСКА ПЕДАГОГИЈА на студентката МАРИЈА КИЧЕВСКА.

 

Комисија: 

Проф. м-р Тања Вујисиќ Тодоровска

Вонр. проф. д-р Соња Здравкова Џепароска

Доц. м-р Александра Мијалкова

              

 

         


Објавено на: 05 ноември 2018

Испит од втор циклус студии на Ана Велиновска

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 12.11.2018 (понеделник), со почеток во 17:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКИ НАУКИ на студентката АНА ВЕЛИНОВСКА.

 

Комисија: 

Вонр. проф. д-р Трена Јорданоска

Проф. д-р Димитрије Бужаровски

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

                   

                   


Објавено на: 25 септември 2018

Испит од втор циклус студии - Динко Стипаничев

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 2.10.2018 (вторник), со почеток во 20:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА (КОНТРАБАС) на студентот ДИНКО СТИПАНИЧЕВ.

 

Комисија: 

Проф. д-р Петја Баговска

Проф. м-р Олег Кондратенко

Проф. м-р Живко Фирфов