Објавено на: 13 април 2016

Отворен ден на УКИМ

На 15.4.2016 година (петок), на платото пред Ректоратот на УКИМ, ќе се одржи отворен ден - „Запознајте го УКИМ“, со цел да им се овозможи на сите заинтересирани да се запознаат со можностите за студирање на факултетите и научните институти од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Факултетот за музичка уметност - Скопје, како членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на отворениот ден ќе им ги претстави на заинтересираните кандидати студиските програми за прв и втор циклус студии и сите останати информации околу начинот и правилата на студирање.

Pokana Otvoren Den 2016_2.pdf

Објавено на: 11 март 2016

Испит од втор циклус студии - Маја Стојановиќ

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 18.3.2016(петок), со почеток во 19:00 часот, ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА (ПИЈАНО) на МАЈА СТОЈАНОВИЌ.

 

Комисија:  Проф. м-р Рита Поповиќ

                 Проф. д-р Марија Ѓошевска

                 Проф. м-р Зоран Пехчевски


Објавено на: 26 февруари 2016

Соопштение за студентите од втор циклус студии, запишани во академската 2015/2016 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИРААТ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ, ЗАПИШАНИ ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

 

Се известуваат студентите од втор циклус студии дека пријавувањето на испитите, заверката на зимскиот и запишувањето на летниот семестар ќе се врши во периодот од 14.3.- 18.3.2016 година, а полагањето на испитите од 21.3. - 1.4.2016 година.  

 Потребни документи:

-       индекс;

-       образец за заверка на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари (се купува во книжарници);

-       образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари (се купува во книжарници);

-       уплата за втора рата школарина, во висина од 36.900,00 денари.

-       пријави за испити со уплати за административни такси од 50 денари, за секој испит поединечно (се купуваат во книжарници);

-       пополнет и потпишан образец за полагање на испит по главен предмет - „прилог кон пријава за испит“ (истиот е поставен во прилог на ова соопштение);

-        студентите од студиските програми по музички науки и балетска педагогија, доставуваат и 4 примероци од експликацијата за изработка на магистерски труд;

-       уплати за испитите:

                   6150 денари за полагање на испит по главен предмет

                   3075 денари (по предмет) за полагање на изборни предмети

-       испитите од зимскиот семестар задолжително треба да се пријават и во електронскиот сервис Iknow (www.iknow.ukim.edu.mk).

        Упатството за електронско пријавување на испити, е поставено во прилог на ова соопштение.

 

 

 

 

 

 

прилог кон пријава за испит.doc Пример за уплатници.docx УПАТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ.docx УПАТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА ТАКСЕНИ МАРКИ.docx

Објавено на: 16 февруари 2016

Одбрана на докторска дисертација

 

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 На 24.2.2016 (среда), со почеток во 09:30 часот во Малата концертна сала на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатката вонр. проф. м-р Нина Костова.

 Одбраната на теорискиот труд ќе се изврши пред комисија во состав:                 

Проф. Борис Романов

Вонр. проф. д-р Ганка Цветанова

Проф. д-р Томе Манчев

Проф. м-р Евушка Елезовиќ

Проф. д-р Марија Ѓошевска

 

 

         


Објавено на: 13 јануари 2016

Пријавување за упис на втор циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во вториот уписен рок 2015/2016

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016

 

Се известуваат сите заинтересирани кандидати дека пријавувањето за упис на втор циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во вториот уписен рок, ќе се врши од 11 до 22 јануари 2016 година.

Реализацијата на вториот уписен рок ќе се врши согласно член 14 од Правилникот за формата и начинот на водењето и содржината на матичната книга на запишани студенти и главната книга на дипломирани студенти („Службен весник на РМ“ бр. 67/11, 3/12, 46/12), според кој во вториот уписен рок може да се запишуваат само: 

 • студентите кои истовремено студираат повеќе студиски програми од различни специјалности и изучуваат дополнителни курсеви,
 • студентите кои побрзо напредуваат во студиите,
 • студентите кои ги продолжуваат студиите на друга високообразовна установа ако високообразовната установа на која биле запишани престане да работи,
 • студентите кои преминуваат од една на друга високообразовна установа, односно од едни на други студиски програми и насоки или во иста високообразовна установа и при тоа ги користат погодностите на кредит системот,
 • студентите кои ги продолжуваат студиите што ги прекинале под услови определени со статутот на високообразовната установа,
 • странските студенти,
 • како и студенти кои од оправдани причини не успеале да се запишат.

Како оправдани причини поради кои одредени студенти не успеале да се запишат во првиот уписен рок се сметаат:

 • болест, за што студентот доставува лекарска белешка;
 • смрт на потесен член од семејството, за што студентот доставува извод од матичната книга на умрените,
 • незавршена постапка за нострификација на сведителства и дипломи стекнати во странство.

Запишувањето на студентите од ставот 4 на овој член се врши по претходно добиена писмена согласност од страна на министерството надлежно за работите на високото образование.

 

Потребни документи за пријавување:

 • образложено писмено барање од кандидатот за запишување во вториот уписен рок, со административна такса од 50 денари;
 • електронска пријава (испечатена од веб страната www.upisi.ukim.edu.mk);
 • диплома за завршен прв циклус студии;
 • кратка биографија;
 • потврда за активно познавање странски јазик;
 • препораки од наставни или научни работници (доколку кандидатот има);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатот има);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи.

 

Напомена:

!          Кандидатите кои не го завршиле првиот циклус студии на Факултетот за музичка уметност – Скопје, потребно е да достават и програма во која ке бидат наведени сите изведени композиции со кои ги полагале испитите по инструмент или соло –пеење во текот на студирањето, односно насловот на дипломската работа. Програмата потребно е да биде заверена со печат од Факултетот каде кандидатот ги завршил студиите;

 

Сите заинтересирани кандидати задолжително мора да се најават во системот за електронско спроведување на уписи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на следнава веб страна: www.upisi.ukim.edu.mk

 

 

 

178_KONKURS-vtor-ciklus-2015-2016.pdf

Објавено на: 20 декември 2015

Концерт „Солисти на ФМУ-Скопје“ со Гернот Винишхофер

На 22.12.2015 (вторник) со почеток во 20:00 часот, во концертната сала на ФМУ-Скопје ќе се одржи концерт на камерниот оркестар „Солисти на ФМУ-Скопје“ на кој како солист на виолина и диригент ќе настапи реномираниот виолинист од Австрија Гернот Винишхофер (Gernot Winischhofer). Тој веќе неколку дена работи со студентите на Факултетот за музичка уметност-Скопје со кои ја подготвуваат програмата за концертот, која што се состои од дела од Моцарт, Хајдн, Шуберт, Хубер, Шмит, Сарасате, Фирст, Брамс и Крајслер.


Објавено на: 13 декември 2015

Инструментален џез концерт, 14.12.2015

На 14.12.2015 (понеделник) со почеток во 20:00 часот во Концертната сала на ФМУ-Скопје ќе се одржи инструментален џез концерт на студентите од студиските програми за популарни жанрови, кои изучуваат импровизација во класата на доц. м-р Иван Иванов. 


Објавено на: 11 декември 2015

Вечер на француска музика

На 11.12.2015 година (петок) со почеток во 19:00 часот во концертната сала на ФМУ-Скопје ќе се одржи концерт на француска музика, во присаство на амбасадорката и гости од амбасадата на Франција во РМ и од Францускиот институт во Скопје. На концертот ќе настапат студенти од вокално-инструменталните оддели на ФМУ-Скопје, а ќе се прочитаат и кратки текстови за композиторите и делата кои што ќе бидат изведени.


Објавено на: 11 декември 2015

Рецензија - Поставувањето на „Свирач на покривот“ е вистински подвиг

Поставувањето на „Свирач на покривот“ е вистински  подвиг

 Ангелина Димоска

 „Свирач на покривот“ е олдскул - мјузикл, еден од најизведуваните на светските сцени, премиерно поставен на „Бродвеј“ во 1964 година. Има класична музичка структура и одлична приказна што го држи вниманието на публиката, иако е растегната на речиси три и пол часа.  Овој мјузикл последен пат на сцена го постави битолската опера во рамките на фестивалот „Охридско лето“ во 2007 година и оттогаш не е поставен на наша сцена. Немаме богата историја во поставувањето на оваа музичко - сценска форма, па токму поради тоа поставувањето на „Свирач на покривот“ од студентите на Факултетот за музичка уметност беше подвиг, на кој младите музичари одговорија како вистински професионалци, креирајќи силна и моќна претстава.

Мјузиклот „Свирач на покривот“ се изведе на сцената на МОБ по повод 49 - годишнината од постоењето на Факултетот за музичка уметност, а учесници во проектот беа студенти од сите катедри. Свиреше оркестарот на факултетот, предводен од диригентот Саша Николовски - Ѓумар, а настапи и хорот „Драган Шуплевски“, подготвен од Сашо Татарчевски. Режијата е на Цветан Стојановски, сценографијата на Зоран Николовски, а кореографка е Олга Панго. „Свирач на покривот“ е мјузикл во два чина - музиката е на американскиот композитор Џери Бок, а автор на текстот е Шелдон Харник. Дејството се одвива на почетокот на 20 век, во царска Русија, и го следи животот на еврејската заедница во малото село Анатевка. Приказната е фокусирана на отсликување на судбината на жителите на ова село, како и на другите еврејски населби во Русија, кои биле протерани од сопствените огништа со царски указ. Мјузиклот изобилува со голем број песни, од кои најпознати се: „If I were a rich man”, „Sunrise, Sunset” и „Matchmaker, Matchmaker”, со живописни ликови на малите луѓе, со духовити дијалози. Борбата за живот на сиромашните жители во Анатевка, всушност, е прикажана на хумористичен начин, поради што „Свирач на покривот“ стекна репутација на исклучителна музичка комедија.

Баритонот Ернес Ибраимовски маестрално го одигра главниот лик, млекарот Реб Тевје, пренесувајќи ја на сцена универзалната привлечност на овој карактер - сиромашен Евреин со големо срце. Одлична беше и Катерина Весковска, која ја играше неговата жена Голде, како и Николина Јаневска, Ања Митиќ, Деспина Спировска...Денис Димовски одлично „влезе“ во карактерот на шивачот Мотел. Сите учесници во оваа продукција на „Свирач на покривот“ конзистентно ги пренесоа атмосферата, емоциите, драматичноста и комичноста на овој мјузикл. Беа одлични актери, автентично ги изнесоа на површина есенцијалните нишки на ликовите во овој мјузикл. И музички „Свирач на покривот“ беше солидно одработен, оркестарот на ФМУ звучеше стегнато и сигурно, креираше стабилна музичка слика.

Студентите од ФМУ направија одлична музичко - сценска продукција на најизведуваниот класичен бродвејски мјузикл, кој доживеа и филмска верзија во режија на Норман Џевисон во 1971 година што беше наградена со три „оскари“. Младоста беше движечка сила во оваа продукција на „Свирач на покривот“, па затоа повремената несигурност и срамежливост на солистите во ниту еден момент не пречеа. Еланот, силната мотивираност и посветеност беа главни атрибути на оваа продукција на славниот бродвејски мјузикл што доживеа интернационална репутација и беше награден со девет статуетки „томи“.