Објавено на: 09 декември 2015

12.12.2015 (сабота) - работен ден
С О О П Ш Т Е Н И Е

Министерството за труд и социјална политика објави дека “Денот на дрвото - засади ја својата иднина” кој се одбележа во текот на минатата недела (2.12.2015, среда), ќе  се одработува на  12.12.2015 (сабота).

Наставата ќе се одвива по редовниот распоред, предвиден за 2.12.2015 (среда).

 


Објавено на: 03 декември 2015

Испит од втор циклус студии - Моника Ѓока

Објавено на 3.12.2015

С О О П Ш Т Е Н И Е

 На 10.12.201(четврток), со почеток во 11:00 часот, ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКИ НАУКИ на МОНИКА ЃОКА.

 

Комисија:  Проф. м-р Снежана Димчевска

                    Проф. д-р Викторија Коларовска - Гмирја

                    Доц. д-р Трена Јорданоска

 

 

 


Објавено на: 03 декември 2015

Испит од втор циклус студии - Џомерт Мула

Објавено на 3.12.2015

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 14.12.201(понеделник), со почеток во 13:00 часот, ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКИ НАУКИ на ЏОМЕРТ МУЛА.

 Комисија:  Доц. д-р Александар Димитријевски

                  Проф. д-р Викторија Коларовска - Гмирја

                  Проф. д-р Драган Даутовски

 


Објавено на: 03 декември 2015

Испит од втор циклус студии - Мендо Ташкоски

Објавено на 3.12.2015

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 10.12.201(четврток), со почеток во 11:30 часот, ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКИ НАУКИ на МЕНДО ТАШКОСКИ.

 Комисија:  Доц. д-р Александар Димитријевски

                  Проф. д-р Томе Манчев

                  Проф. д-р Драган Даутовски

 

 


Објавено на: 26 ноември 2015

Пријавување за аудиции за учество во Медитеранскиот оркестар за млади (Франција)

Се известуваат студентите дека во тек е пријавување за аудиции за учество во Медитеранскиот оркестар за млади од Франција. 
Заинтересираните кандидати може да се пријават во Деканатот на Факултетот за музичка уметност - Скопје, а повеќе информации околу условите кои треба да ги исполнуваат кандидатите може да погледнете во прилог.  

MYO - Rules and Regulations.pdf

Објавено на: 12 ноември 2015

Испит од втор циклус студии - Маја Петровиќ

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 18.11.2015(среда), со почеток во 14:00 часот, ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА (ПИЈАНО) на МАЈА ПЕТРОВИЌ.  

 

Комисија:  Проф. д-р Марија Ѓошевска

                 Проф. Јован Каровски

                 Проф. м-р Рита Поповиќ

                   

 

 


Објавено на: 06 ноември 2015

Испит од втор циклус студии - Вагнер Нуши

С О О П Ш Т Е Н И Е

 На 11.11.2015(среда), со почеток во 13:00 часот, ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКИ НАУКИ на ВАГНЕР НУШИ.

 Комисија:  Проф. Живоин Глишиќ

                  Проф. д-р Викторија Коларовска - Гмирја

                  Вонр. проф. д-р Горан Начевски

                   

 

 


Објавено на: 22 октомври 2015

Испит од втор циклус студии - Милан Вучиќ

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 30.10.2015(петок), со почеток во 15:00 часот, на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА (ХАРМОНИКА) на МИЛАН ВУЧИЌ.

 

Комисија:  Доц. м-р Златко Мадевски

                    Проф. Јован Каровски

                    Проф. м-р Зорица Каракутовска

                   


Објавено на: 22 октомври 2015

Испит од втор циклус студии - Јана Коловска

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 3.11.2015(вторник), со почеток во 11:30 часот, на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКИ НАУКИ на ЈАНА КОЛОВСКА.

 

Комисија:  Проф. д-р Викторија Коларовска - Гмирја

                    Проф. Живоин Глишиќ

                    Доц. д-р Трена Јорданоска