Објавено на: 03 декември 2015

Испит од втор циклус студии - Мендо Ташкоски

Објавено на 3.12.2015

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 10.12.201(четврток), со почеток во 11:30 часот, ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКИ НАУКИ на МЕНДО ТАШКОСКИ.

 Комисија:  Доц. д-р Александар Димитријевски

                  Проф. д-р Томе Манчев

                  Проф. д-р Драган Даутовски

 

 


Објавено на: 26 ноември 2015

Пријавување за аудиции за учество во Медитеранскиот оркестар за млади (Франција)

Се известуваат студентите дека во тек е пријавување за аудиции за учество во Медитеранскиот оркестар за млади од Франција. 
Заинтересираните кандидати може да се пријават во Деканатот на Факултетот за музичка уметност - Скопје, а повеќе информации околу условите кои треба да ги исполнуваат кандидатите може да погледнете во прилог.  

MYO - Rules and Regulations.pdf

Објавено на: 12 ноември 2015

Испит од втор циклус студии - Маја Петровиќ

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 18.11.2015(среда), со почеток во 14:00 часот, ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА (ПИЈАНО) на МАЈА ПЕТРОВИЌ.  

 

Комисија:  Проф. д-р Марија Ѓошевска

                 Проф. Јован Каровски

                 Проф. м-р Рита Поповиќ

                   

 

 


Објавено на: 06 ноември 2015

Испит од втор циклус студии - Вагнер Нуши

С О О П Ш Т Е Н И Е

 На 11.11.2015(среда), со почеток во 13:00 часот, ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКИ НАУКИ на ВАГНЕР НУШИ.

 Комисија:  Проф. Живоин Глишиќ

                  Проф. д-р Викторија Коларовска - Гмирја

                  Вонр. проф. д-р Горан Начевски

                   

 

 


Објавено на: 22 октомври 2015

Испит од втор циклус студии - Милан Вучиќ

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 30.10.2015(петок), со почеток во 15:00 часот, на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА (ХАРМОНИКА) на МИЛАН ВУЧИЌ.

 

Комисија:  Доц. м-р Златко Мадевски

                    Проф. Јован Каровски

                    Проф. м-р Зорица Каракутовска

                   


Објавено на: 22 октомври 2015

Испит од втор циклус студии - Јана Коловска

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 3.11.2015(вторник), со почеток во 11:30 часот, на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКИ НАУКИ на ЈАНА КОЛОВСКА.

 

Комисија:  Проф. д-р Викторија Коларовска - Гмирја

                    Проф. Живоин Глишиќ

                    Доц. д-р Трена Јорданоска

                   

 

 


Објавено на: 21 септември 2015

Запишување на примените кандидати од третиот уписен рок, во учебната 2015/2016 година

 Запишувањето на примените кандидати, пријавени во третиот уписен рок во учебната 2015/2016 година, ќе се врши на 22-ри септември, 2015 година.

 Потребни документи:

  •  Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса (се купува во книжарници);
  • Образецза потребите на Завод за статистика - ШВ.20 (се купува во книжарници);
  • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
  • Потврда за уплатена прва рата школарина
  •        100 евра во денарска противвредност, за студентите запишани во државна квота;
  •        200 евра во денарска противвредност, за студентите запишани со кофинансирање на студиите
  • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
  • Потврда за уплатени 150 денари за колективно осигурување;
  • Потврда за уплатени 500 денари за студиска програма;
  • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", со назнака ИКСА на УКИМ, Факултет за музичка уметност на жиро сметка 100000000063095; депонент: НБРМ; сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18; приходна шифра 723012; програма 41.

  

 

Пример за уплатници..doc