Објавено на: 27 декември 2019

Пријавување на испити

С О О П Ш Т Е Н И Е

за пријавување на испити

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ЗИМСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА 2019/ 2020, ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД   8.1.2020 - 10.1.2020 (од 11 – 13 часот)

 

 

Потребни документи:

 • Индекс;
 • Уредно и целосно пополнети пријави за испити (студентите може да ги пријават само испитите за кои добиле потпис од предметниот професор);
 • Пополнет анкетен лист за секој наставен предмет кој се пријавува (анкетните листови може да се подигнат од одделението за студентски прашања во деновите на пријавување на испитите).

 

Студентите што нема да пријават испит во предвидениот рок немаат право на учество во испитната сесија, освен со посебно овластување од студентската служба.

Во казнениот рок (после 10.1.2020) пријавувањето на испитите чини 400 денари по пријава и истите ги приложувате во студентската служба.

 

НАПОМЕНА: Студентите имаат обврска пред доставувањето на пријавите, испитите да ги пријават и во електронскиот студентски сервис IKNOW.

 

Во прилог можете да ја погледнете зимската испитна сесија (ажурирана на 10.01.2020).

Зимска испитна сесија 2020 1001.pdf

Објавено на: 04 ноември 2019

Одлука за распишување на избори за претседател и членови на Факултетско студентско собрание на Факултет за музичка уметност - Скопје

Во прилог е одлуката за распишување на избори за претседател и членови на Факултетско студентско собрание на Факултетот за музичка уметност - Скопје.

Одлука за распишување избори за претседател и членови на ФСС.pdf

Објавено на: 30 септември 2019

Листа на факултетски изборни предмети и листа на универзитетски изборни предмети понудени од Факултетот за музичка уметност - Скопје

Почитувани студенти, 

во прилог може да ја погледнете листата на факултетски изборни предмети активни во учебната 2019/2020 година и листата на универзитетски изборни предмети понудени од Факултетот за музичка уметност - Скопје. 

Целосната листа на универзитетски изборни предмети е објавена на веб страната на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 

IzborniPredmeti201920Fakultetska.pdf 312_Универзитетска листа на слободни изборни предмети за прв циклус-Muzicka-converted (1).pdf

Објавено на: 27 септември 2019

Запишување на примените кандидати од третиот уписен рок во учебната 2019/2020 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ОД ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Запишувањето на примените кандидати, пријавени во третиот уписен рок во учебната 2019/2020 година, ќе се врши на 30-ти септември, 2019 година.

Потребни документи:

 • Индекс и студентска легитимација (уредно пополнети со целосни податоци);
 • Образец за запишување на зимски семестар;
 • Образецза потребите на Завод за статистика - ШВ.20 (се купува во книжарници);
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
 • Изјава за увид во студентско досие (ќе ја добиете во одделението за студентски прашања);
 • Потврда за уплатена прва рата школарина- 6150,оо денари (100 евра), за студентите примени во државна квота/ 12.300,оо денари (200 евра), за студентите примени со кофинансирање на студиите;
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
 • Потврда за уплатени 500 денари за студиска програма;
 • Потврда за уплатени 300 денари за библиотечен фонд;
 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", на следнава жиро сметка

-        цел на дознака:ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност

-        жиро сметка: 100000000063095

-        депонент: НБРМ

-        сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18

-        приходна шифра 723012, програма 41.

 

 Жиро сметките за уплата на останатите трошоци може да ги погледнете во прилог на ова соопштение. 

 

Уплатници за упис.docx ИКСА на УКИМ - ФМУ.docx

Објавено на: 27 септември 2019

Прв академски час и доделување на индекси на новозапишаните студенти

С О О П Ш Т Е Н И Е

за студентите за прв пат запишани во I година на Факултетот за музичка уметност - Скопје

 

Се известуваат студентите за прв пат запишани во I година на Факултетот за музичка уметност – Скопје, дека на 1.10.2019 (вторник) со почеток во 9:45 часот, во Концертната сала ќе се одржи прв академски час за прием на новата генерација запишани студенти на Факултетот, во учебната 2019/2020 година.

Во рамки на првиот академски час ќе се одржи свечен концерт и доделување на индексите.

 

*Присуството  е задолжително!

 


Објавено на: 25 септември 2019

Запишување на зимски семестар во учебната 2019/2020 година за студентите од II - IV студиска година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД II, III И IV ГОДИНА

 

ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ПО СТУДИСКИ ГОДИНИ, ВО СЛЕДНИВЕ ТЕРМИНИ:

-    30.9. и 1.10.2019 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО II ГОДИНА

-    2-ри и 3.10.2019 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО III ГОДИНА

-    4.10.2019 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО IV ГОДИНА И СТУДЕНТИ КОИ ГО ЗАВРШИЛЕ ОСМИОТ СЕМЕСТАР, А ПРЕЗАПИШУВААТ ПРЕДМЕТИ

 Потребни документи за запишување:

-             Индекс со сите оценки од положените испити;

-             Електронско запишување на семестарот во Iknow системот;

-             Образец за запишување на семестар;

-             Образец ШВ.20 - Завод за статистика;

-             Потврда за уплатена прва рата школарина: 6150,оо денари (100 евра), за студентите запишани во државна квота/12.300,оо денари (200 евра), за студентите запишани со кофинансирање на студиите;

-             Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;

-             Потврда за уплатени 300 денари за библиотечен фонд;

-            Уплата за презапишување на не положени предмети од зимскиот семестар од учебната 2018/2019, во висина од 406,00 денари за еден кредит;

-            Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", со назнака ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност.

 

 Во прилог на ова соопштение може да ги погледнете жиро сметките за уплата на сите уплатници, листата на факултетски  изборни предмети и листата на универзитетски изборни предмети понудени од Факултетот за музичка уметност - Скопје. 

Целосната листа на универзитетски изборни предмети е објавена на веб страната на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

 

 

 

 

Жиро сметки за уплата на сите трошоци.docx IzborniPredmeti201920Fakultetska.pdf 312_Универзитетска листа на слободни изборни предмети за прв циклус-Muzicka-converted (1).pdf

Објавено на: 23 септември 2019

Потребни документи за запишување на примените кандидати од вториот уписен рок, во учебната 2019/2020 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Запишувањето на примените кандидати, пријавени во ВТОРИОТ уписен рок во учебната 2019/2020 година, ќе се врши на 24-ти септември, 2019 година.

 Потребни документи:

 • Индекс и студентска легитимација (уредно пополнети со целосни податоци);
 • Образец за запишување на зимски семестар;
 • Образец за потребите на Завод за статистика - ШВ.20 (се купува во книжарници);
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
 • Изјава за увид во студентско досие (ќе ја добиете во одделението за студентски прашања);
 • Потврда за уплатена прва рата школарина - 6150,оо денари (100 евра), за студентите примени во државна квота; 12.300,оо денари (200 евра), за студентите примени со кофинансирање на студиите;
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
 • Потврда за уплатени 500 денари за студиска програма;
 • Потврда за уплатени 300 денари за библиотечен фонд;
 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", на следнава жиро сметка

-        цел на дознака: ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност

-        жиро сметка: 100000000063095

-        депонент: НБРМ

-        сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18

-        приходна шифра 723012, програма 41.

 

Во прилог на ова соопштение може да ја превземете изјавата за увид во студентско досие и жиро сметките за уплата.

 

Право на увид во студентско досие.docx Уплатници.docx ИКСА на УКИМ - ФМУ.docx

Објавено на: 07 септември 2019

Потребни документи за запишување на примените кандидати од првиот уписен рок, во учебната 2019/2020 година

Запишувањето на примените кандидати, пријавени во првиот уписен рок во учебната 2019/2020 година, ќе се врши на 11-ти септември, 2019 година.

 Потребни документи:

 • Индекс и студентска легитимација (уредно пополнети со целосни податоци);
 • Образец за запишување на зимски семестар;
 • Образец за потребите на Завод за статистика - ШВ.20 (се купува во книжарници);
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
 • Изјава за увид во студентско досие (ќе ја добиете во одделението за студентски прашања);
 • Потврда за уплатена прва рата школарина: 6150,оо денари (100 евра), за студентите примени во државна квота или 12.300,оо денари (200 евра), за студентите примени со кофинансирање на студиите;
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
 • Потврда за уплатени 500 денари за студиска програма;
 • Потврда за уплатени 300 денари за библиотечен фонд;
 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", на следнава жиро сметка

-       цел на дознака:ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност

-       жиро сметка: 100000000063095

-       депонент: НБРМ

-       сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18

-       приходна шифра 723012, програма 41.

 

Во прилог на ова соопштение може да ги погледните и жиро сметките за уплата на сите трошоци.

 

 

Уплатници за упис.docx ИКСА на УКИМ - ФМУ.docx

Објавено на: 19 август 2019

„Отворен ден 2019“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Се известуваат сите заинтересирани кандидати дека на 22.8.2019 година (четврток), ќе се одржи манифестацијата „Отворен ден 2019“ во организација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Во рамки на манифестацијата ќе бидат презентирани студиските програми од прв, втор и трет циклус студии на сите единици на УКИМ, вклучувајќи го и Факултетот за музичка уметност – Скопје и заинтересираните кандидати ќе имаат можност да добијат конкретни информации за запишувањето, студирањето и начинот на студирање на единиците на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Настанот ќе се одржи на плоштадот „Македонија“, со почеток од 18 до 22 часот.

Целата манифестација ќе може да се следи и на социјалните мрежи.


Објавено на: 17 јули 2019

Пријавување на испити во есенскиот испитен рок

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ЕСЕНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА(СЕПТЕМВРИ 2019), ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 20.8. - 23.8.2019 ГОДИНА.

 Потребни документи:       

 • Индекс;
 • Пријави за испити  (студентите може да ги пријават само испитите за кои добиле потпис од предметниот професор).

 

НАПОМЕНА:

Студентите имаат обврска пред доставувањето на пријавите, испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и во електронскиот студентски сервис IKNOW.

 

Во прилог може да ја погледнете есенската испитна сесија (со последен датум на ажурирање 19.7.2019). 

Есенска испитна сесија 2019.pdf