Објавено на: 11 септември 2018

Пријавување на кандидати за упис, во вториот уписен рок во учебната 2018/2019 година

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА УПИС ВО ПРВА ГОДИНА, ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 13-ти И 14-ти СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА.

СИТЕ ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ДАТУМИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, КАКО И БРОЈОТ НА ПРЕОСТАНАТИ СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРИОТ УПИСЕН РОК МОЖЕ ДА ГИ ПОГЛЕДНЕТЕ ВО ПРИЛОГ НА ОВА СООПШТЕНИЕ.

 

Во прилог:
- рокови за пријавување и полагање на приемните испити и потребни документи

- број на преостанати слободни места за втор уписен рок

- уплатница за пример за уплата на приемни испити

- уплатница за пример за уплата на административна такса од 50 денари

- упатство за полагање на приемни испити

- Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година

ПРИЈАВУВАЊЕ I година 2018-2019, втор уписен рок.docx Број на слободни места за втор уписен рок!.doc Упатство за приемни испити 2017-2018_28325_719.pdf Конкурс за запишување на студенти на студиските програми од прв циклус студии на УКИМ 2018-2019.pdf Пример за уплатници.docx

Објавено на: 06 септември 2018

Соопштение за запишување на примените кандидати од првиот уписен рок, во учебната 2018/2019 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ОД ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Запишувањето на примените кандидати, пријавени во првиот уписен рок во учебната 2018/2019 година, ќе се врши на 10-ти септември, 2018 година.

Потребни документи:

 • Индекс и студентска легитимација;
 • Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари (се купува во книжарници);
 • Образец за потребите на Завод за статистика - ШВ.20 (се купува во книжарници);
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
 • Потврда за уплатена прва рата школарина - 6150,оо денари (100 евра), за студентите запишани во државна квота или 12.300,оо денари (200 евра), за студентите запишани со кофинансирање на студиите;
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
 • Потврда за уплатени 500 денари за студиска програма;
 • Потврда за уплатени 300 денари за библиотечен фонд;
 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" (ве молиме внимавајте при извршувањето на уплатата, која се врши на жиро-сметката на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“).

Сите жиро – сметки може да ги видите во продолжение на ова соопштение.

 

Жиро сметка за уплата на школарина_29322_357.doc Жиро сметкa за уплата на амортизација, библиотечен фонд и студиска програма_29322_122.doc Жиро сметка за ИКСА на УКИМ_29322_825.jpg Уплатница за ТМ 50.docx

Објавено на: 05 септември 2018

Пријавување на кандидати за упис на втор циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2018/2019

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 10-ти СЕПТЕМВРИ ДО 10-ти ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА.

ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 15-ти И 16-ти ОКТОМВРИ 2018.

 

Потребни документи за пријавување:

 • пријавен лист за запишување студенти, со уплата за административна такса од 50 денари;
 • електронска пријава (испечатена од веб страната www.upisi.ukim.edu.mk);
 • оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
 • кратка биографија (CV);
 • потврда за активно познавање странски јазик;
 • препораки од наставни или научни работници (доколку кандидатот има);
 • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
 • документи за евентуални награди, признанија и други документи;
 • изјава за првична согласност од потенцијалниот ментор;
 • потврда за уплатени 50 евра за пријавување на втор циклус студии, во денарска противвредност.

 

Напомена:

!           Кандидатите кои не го завршиле првиот циклус студии на Факултетот за музичка уметност – Скопје, потребно е да достават и програма во која ке бидат наведени сите изведени композиции со кои ги полагале испитите по инструмент или соло –пеење во текот на студирањето, односно насловот на дипломската работа. Програмата потребно е да биде заверена со печат од Факултетот каде кандидатот ги завршил студиите;

!           Кандидатите со завршени прв циклус студии надвор од Република Македонија, задолжително мора да достават и Одлука за признавање на високообразовната квалификација стекната во странство, издадена од Министерство за образование и наука на Република Македонија.

 

 • Сите заинтересираните кандидати задолжително мора да се најават во системот за електронско спроведување на уписи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на следнава веб страна: www.upisi.ukim.edu.mk. Системот за пријавување на заинтересираните кандидати ќе биде активен од 10.9.2018 година.

 

Во прилог на ова известување може да го погледнете целиот Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година и жиро сметката за уплата.

Конкурс за упис на нови студенти на втор циклус студии 2018-2019.pdf Жиро сметка за уплата.docx Изјава за предлог на ментор.doc

Објавено на: 15 август 2018

Измени во есенска испитна сесија, септември 2018

Почитувани студенти, 

ве известуваме дека се направени измени во некои од термините во есенската испитна сесија. 
Сесијата со измените може да ја погледнете во прилог. 

Есенска испитна сесија 2018.pdf

Објавено на: 18 јули 2018

Пријавување на испити во есенската испитна сесија (септември 2018)

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ЕСЕНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА (СЕПТЕМВРИ 2018), ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 22.8. - 29.8.2018 ГОДИНА.

 Потребни документи:       

 • Индекс;
 • Пријави за испити со уплати за административни такси од 50 денари (студентите може да ги пријават само испитите за кои добиле потпис од предметниот професор).

 

НАПОМЕНА:

Студентите имаат обврска пред доставувањето на пријавите, испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и во електронскиот студентски сервис IKNOW.

 

Есенска испитна сесија 2017-2018.pdf

Објавено на: 25 јуни 2018

Одбрана на рециталот од докторска дисертација на кандидатот м-р ЕМИЛ РИБАРСКИ.

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 18.8.2016 (сабота), со почеток во 20:00 часот на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи одбрана на  докторска дисертација (рецитал)  на кандидатот  м-р ЕМИЛ РИБАРСКИ.

 

Одбраната ќе се изврши пред комисија во состав:                    

Проф. Хусеин Сермет

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Проф. м-р Валери Стефановски

Проф. м-р Рита Поповиќ

Проф. д-р Бојан Ортаков


Објавено на: 18 јуни 2018

Рокови за пријавување, полагање и запишување на студенти во прва година на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во првиот уписен рок, во учебната 2018-2019 година

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2018/2019

 

 • ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК ЌЕ СЕ ВРШИ НА 30-ти И 31-ти АВГУСТ 2018 ГОДИНА
 • ПОЛАГАЊЕТО НА ПРИЕМНИТЕ ИСПИТИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1-ви ДО 5-ти СЕПТЕМВРИ 2018 (РАСПОРЕДОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМНИ ИСПИТИ Е ОБЈАВЕН ВО ПРИЛОГ)
 • РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕНО НА 7-ми СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА
 • ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 10-ти СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 

Сите останати информации околу потребната документација може да ги погледнете во прилог на ова соопштение. 


Во прилог:

 • Соопштение за потребните документи за пријавување на заинтересираните кандидати
 • Соопштение за дополнителни документи за кандидатите кои конкурираат во дополнителните квоти на студенти чие родителско право го врши само еден родител
 • Жиро сметка за уплата на надомест за приемни испити
 • Конкурс за запишување на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година
 •  Распоред за полагање на приемни испити
 • Упатство за полагање на приемните испити

 

Упатство за приемни испити_28325_719.pdf Приемни испити 2018-2019 прв рок.pdf Рокови и потребни документи за пријавување.docx Дополнителни документи за студенти чие родителско право го врши еден родител.docx Жиро сметкa за уплата на приемни испити.doc Конкурс за запишување на студенти на студиските програми од прв циклус студии на УКИМ 2018-2019.pdf

Објавено на: 01 јуни 2018

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИРААТ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ, ЗАПИШАНИ ВО ОКТОМВРИ 2017/2018

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИРААТ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ, ЗАПИШАНИ ВО ОКТОМВРИ 2017/2018

Се известуваат студентите кои се запишани на втор циклус студии во октомври во учебната 2017/2018 година, дека  уплатата за трета рата школарина, во висина од 36.900,00 денари, ќе се врши во периодот од 4.6.- 8.6.2018 година.


Пример за уплатници_31326_906.docx

Објавено на: 30 мај 2018

Известување за предавање
Во прилог Покана/известување за предавање кое ќе се одржи на 4 Јуни 2018 година, со почеток во 11 часот, во свечената сала во Ректоратот.
 

На 4 јуни 2018 (понеделник), м-р Томислав Чокревски, докторант на Институтот за право, технологија и општество при Универзитетот во Тилбург (Холандија) ќе одржи предавање под наслов:

 

 

Пребришани умови, испрани мозоци

 

Манипулација, индоктринација,  лажни вести и современ популизам: правото на слободна мисла во

невро-технолошката, пост-фактичка ера

 

 

Предавањето ќе се одржи во свечената сала на Ректоратот на УКИМ, со почеток во 11:00 часот. Чест ни е да ве поканиме да присуствувате на настанот со кој започнува претставувањето на алумните на УКИМ пред академската заедница.

Со овој настан започнува претставувањето на алумните на УКИМ пред академската заедница.
 
 
 
Ректорат
 
alumni_predavadanje_UKIM-2018.pdf

Објавено на: 22 мај 2018

НАЈНОВИ ИЗМЕНИ- МАЈСКО-ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2017/2018

Почитувани студенти, во прилог се објавени термините за полагање на испитите во летната испитна сесија 2017/2018 со најнови измени !

ИСПИТНА СЕСИЈА Мај-Јуни 2018.pdf