Објавено на: 12 октомври 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИРААТ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ, ЗАПИШАНИ ВО ФЕВРУАРИ 2016/2017

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИРААТ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ, ЗАПИШАНИ ВО ФЕВРУАРИ 2016/2017

Запишување на зимскиот семестар и пријавување на магистерските програми (за студентите запишани на студиската програма по музичка интерпретација и композиција) и насловите на темите за магистерски трудови (за студентите запишани на музички науки и балетска педагогија), ќе се врши во периодот од 24.10.- 26.10.2017 година.

 Потребни документи за запишување на зимскиот семестар:
-       образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари (се купува во книжарници);
-       уплата за трета рата школарина, во висина од 36.900,00 денари.

Пријавувањето на програмата/насловот на трудот се врши преку пополнување на образецот кој е објавен во прилог и доставување на истиот во електронска и во печатена форма (испечатениот образец задолжително да биде потпишан од студентот и од менторот).
Електронски пополнетите обрасци да се испратат на: studentskiprasanja@fmu.ukim.edu.mk


Студентите кои не завршиле со полагање на предметите од летниот семестар (во јунската сесија), истите ќе треба да ги пријават во периодот од 16.10.- 17.10.2017 година, а полагањето на испитите ќе се врши од 18.10.2017  до 20.10.2017 година.

 Потребни документи за пријавување на испити:
-       индекс;
-       пријави за испити со уплати за административни такси од 50 денари, за секој испит поединечно (се купуваат во книжарници);
-       пополнет и потпишан образец за полагање на испит по главен предмет - „прилог кон пријава за испит“ (истиот е поставен во прилог на ова соопштение);
-       уплати за испитите:
        6150 денари за полагање на испит по главен предмет
        3075 денари (по предмет) за полагање на изборни предмети

ПРИЈАВА НА МАГИСТЕРСКА ПРОГРАМА.doc ПРИЈАВА НА НАСЛОВ НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД.doc Пример за уплатници.docx УПАТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА ТАКСЕНИ МАРКИ.docx прилог кон пријава за испит.doc

Објавено на: 18 септември 2017

Листа на изборни предмети, за зимски семестар 2017/2018 година

Почитувани студенти, 

во прилог е објавена листата на изборни предмети  кои ќе бидат активни во учебната 2017/2018 година.

Изборни за прв семестар 2017-2018.docx

Објавено на: 07 септември 2017

Упис на зимскиот семестар во учебната 2017/2018 година, за студентите од II, III и IV година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД II, III И IV ГОДИНА

 

ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ПО СТУДИСКИ ГОДИНИ, ВО СЛЕДНИВЕ ТЕРМИНИ:

 

-    14, 15 и 18.9.2017 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО II ГОДИНА

-    19 и 20.9.2017 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО III ГОДИНА

-    21 и 22.9.2017 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО IV ГОДИНА И СТУДЕНТИ КОИ ГО ЗАВРШИЛЕ ОСМИОТ СЕМЕСТАР, А ПРЕЗАПИШУВААТ ПРЕДМЕТИ

Потребни документи за запишување:

-             Индекс;

-             Електронско запишување на семестарот во Iknow системот;

-             Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари;

-             Образец ШВ.20 - Завод за статистика;

-             Потврда за уплатена прва рата школарина;

-             Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;

-             Потврда за уплатени 300 денари за библиотечен фонд;

-             Уплата за презапишување на неположени предмети од зимскиот семестар од учебната 2016/2017, во висина од 406,00 денари за еден кредит;

-              Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", со назнака ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност.

 

Напомена:

НАСТАВАТА ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ЌЕ ЗАПОЧНЕ НА 18-ти СЕПТЕМВРИ 2017!

Во прилог може да ги погледнете жиро сметките за сите уплатници.

 

Уплатници.docx

Објавено на: 25 август 2017

Подготвителна настава за заинтересирани кандидатите за упис на прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во вториот уписен рок, во учебната 2017/2018 година

СООПШТЕНИЕ

ЗА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ

 

Се известуваат сите заинтересирани кандидати за упис на прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност – Скопје, дека во интерес на кандидатите, Факултетот ќе организира подготвителна настава за приемните испити по предметите СОЛФЕЖ и ОСНОВИ НА ХАРМОНИЈАТА на следниве датуми:

 29.8.2017 година (вторник)

        10:30 ч. – 12:00 ч.  -  ОСНОВИ НА ХАРМОНИЈАТА

        12:30 ч. – 14:00 ч.  -  СОЛФЕЖ

 1.9.2017 година (петок)

        10:00 ч. – 11:30 ч.  - СОЛФЕЖ

        12:00 ч. – 13:30 ч.  -  ОСНОВИ НА ХАРМОНИЈАТА

 


Објавено на: 07 јули 2017

Испит од втор циклус студии - Ивана Коцевска

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 17.7.2017 (понеделник), со почеток во 11:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по БАЛЕТСКА ПЕДАГОГИЈА на студентот ИВАНА КОЦЕВСКА.

             

Комисија:     Вонр. проф. д-р Соња Здравкова Џепароска

                      Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

                      Вонр. проф. д-р Искра Шукарова


Објавено на: 22 јуни 2017

Испит од втор циклус студии - Исмет Беџети

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 30.6.2017 (петок), со почеток во 9:30 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКИ НАУКИ на студентот ИСМЕТ БЕЏЕТИ.

             

Комисија:       Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

                      Проф. Живоин Глишиќ

                      Вонр. проф. д-р Горан Начевски

 


Објавено на: 14 јуни 2017

НАЈНОВИ ИЗМЕНИ ***Есенска испитна сесија 2016/207 (август - септември)***

Почитувани студенти,


во прилог се објавени термините за полагање на испитите во есенската испитна сесија 2016/2017 (август - септември).

Термините за пријавување на испитите може да ги погледнете на следниов линк: http://fmu.ukim.edu.mk/mk/Home/News/27335/Prijavuvanje-na-ispiti-za-esenskata-ispitna-sesija-2016-2017

ИСПИТНА СЕСИЈА Август-Септември 2017.pdf

Објавено на: 14 јуни 2017

Пријавување на испити за есенската испитна сесија 2016/2017

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ЕСЕНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА (АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2017), ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 10.08. - 15.08.2017 ГОДИНА.

 Потребни документи:               

  • Индекс;
  • Пријави за испити со уплати за административни такси од 50 денари (студентите може да ги пријават само испитите за кои добиле потпис од предметниот професор).

 

 НАПОМЕНА:

Студентите имаат обврска пред доставувањето на пријавите, испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и во електронскиот студентски сервис IKNOW и задолжително да ги внесат кодовите од електронски уплатените таксени марки.

 


Објавено на: 14 јуни 2017

Испит од втор циклус студии - Теа Богатинова

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 20.6.201(вторник), со почеток во 11:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентката ТЕА БОГАТИНОВА.

 

Комисија: 

Проф. м-р Јана Андреевска

Вонр. проф. д-р Горан Начевски

Вонр. проф. м-р Сони Петровски


Објавено на: 12 јуни 2017

Одбрана на теориски дел од докторска дисертација од м-р Петруш Петрушевски

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 22.6.2017 (четврток), со почеток во 11:00 часот, во Малата сала на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатот м-р Петруш Петрушевски.

 

Одбраната на теорискиот труд ќе се изврши пред комисија во состав:                 

Проф. Велко Тодевски

Проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска

Проф. д-р Димитрије Бужаровски

Проф. м-р Михаило Куфојанакис

Проф. м-р Олег Кондратенко