Објавено на: 18 септември 2017

Листа на изборни предмети, за зимски семестар 2017/2018 година

Почитувани студенти, 

во прилог е објавена листата на изборни предмети  кои ќе бидат активни во учебната 2017/2018 година.

Изборни за прв семестар 2017-2018.docx

Објавено на: 07 септември 2017

Упис на зимскиот семестар во учебната 2017/2018 година, за студентите од II, III и IV година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД II, III И IV ГОДИНА

 

ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ПО СТУДИСКИ ГОДИНИ, ВО СЛЕДНИВЕ ТЕРМИНИ:

 

-    14, 15 и 18.9.2017 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО II ГОДИНА

-    19 и 20.9.2017 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО III ГОДИНА

-    21 и 22.9.2017 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО IV ГОДИНА И СТУДЕНТИ КОИ ГО ЗАВРШИЛЕ ОСМИОТ СЕМЕСТАР, А ПРЕЗАПИШУВААТ ПРЕДМЕТИ

Потребни документи за запишување:

-             Индекс;

-             Електронско запишување на семестарот во Iknow системот;

-             Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари;

-             Образец ШВ.20 - Завод за статистика;

-             Потврда за уплатена прва рата школарина;

-             Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;

-             Потврда за уплатени 300 денари за библиотечен фонд;

-             Уплата за презапишување на неположени предмети од зимскиот семестар од учебната 2016/2017, во висина од 406,00 денари за еден кредит;

-              Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", со назнака ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност.

 

Напомена:

НАСТАВАТА ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ЌЕ ЗАПОЧНЕ НА 18-ти СЕПТЕМВРИ 2017!

Во прилог може да ги погледнете жиро сметките за сите уплатници.

 

Уплатници.docx

Објавено на: 25 август 2017

Подготвителна настава за заинтересирани кандидатите за упис на прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје, во вториот уписен рок, во учебната 2017/2018 година

СООПШТЕНИЕ

ЗА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ

 

Се известуваат сите заинтересирани кандидати за упис на прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност – Скопје, дека во интерес на кандидатите, Факултетот ќе организира подготвителна настава за приемните испити по предметите СОЛФЕЖ и ОСНОВИ НА ХАРМОНИЈАТА на следниве датуми:

 29.8.2017 година (вторник)

        10:30 ч. – 12:00 ч.  -  ОСНОВИ НА ХАРМОНИЈАТА

        12:30 ч. – 14:00 ч.  -  СОЛФЕЖ

 1.9.2017 година (петок)

        10:00 ч. – 11:30 ч.  - СОЛФЕЖ

        12:00 ч. – 13:30 ч.  -  ОСНОВИ НА ХАРМОНИЈАТА

 


Објавено на: 07 јули 2017

Испит од втор циклус студии - Ивана Коцевска

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 17.7.2017 (понеделник), со почеток во 11:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по БАЛЕТСКА ПЕДАГОГИЈА на студентот ИВАНА КОЦЕВСКА.

             

Комисија:     Вонр. проф. д-р Соња Здравкова Џепароска

                      Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

                      Вонр. проф. д-р Искра Шукарова


Објавено на: 22 јуни 2017

Испит од втор циклус студии - Исмет Беџети

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 30.6.2017 (петок), со почеток во 9:30 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКИ НАУКИ на студентот ИСМЕТ БЕЏЕТИ.

             

Комисија:       Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

                      Проф. Живоин Глишиќ

                      Вонр. проф. д-р Горан Начевски

 


Објавено на: 14 јуни 2017

НАЈНОВИ ИЗМЕНИ ***Есенска испитна сесија 2016/207 (август - септември)***

Почитувани студенти,


во прилог се објавени термините за полагање на испитите во есенската испитна сесија 2016/2017 (август - септември).

Термините за пријавување на испитите може да ги погледнете на следниов линк: http://fmu.ukim.edu.mk/mk/Home/News/27335/Prijavuvanje-na-ispiti-za-esenskata-ispitna-sesija-2016-2017

ИСПИТНА СЕСИЈА Август-Септември 2017.pdf

Објавено на: 14 јуни 2017

Пријавување на испити за есенската испитна сесија 2016/2017

С О О П Ш Т Е Н И Е

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ЕСЕНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА (АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2017), ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 10.08. - 15.08.2017 ГОДИНА.

 Потребни документи:               

  • Индекс;
  • Пријави за испити со уплати за административни такси од 50 денари (студентите може да ги пријават само испитите за кои добиле потпис од предметниот професор).

 

 НАПОМЕНА:

Студентите имаат обврска пред доставувањето на пријавите, испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и во електронскиот студентски сервис IKNOW и задолжително да ги внесат кодовите од електронски уплатените таксени марки.

 


Објавено на: 14 јуни 2017

Испит од втор циклус студии - Теа Богатинова

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 20.6.201(вторник), со почеток во 11:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентката ТЕА БОГАТИНОВА.

 

Комисија: 

Проф. м-р Јана Андреевска

Вонр. проф. д-р Горан Начевски

Вонр. проф. м-р Сони Петровски


Објавено на: 12 јуни 2017

Одбрана на теориски дел од докторска дисертација од м-р Петруш Петрушевски

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 22.6.2017 (четврток), со почеток во 11:00 часот, во Малата сала на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатот м-р Петруш Петрушевски.

 

Одбраната на теорискиот труд ќе се изврши пред комисија во состав:                 

Проф. Велко Тодевски

Проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска

Проф. д-р Димитрије Бужаровски

Проф. м-р Михаило Куфојанакис

Проф. м-р Олег Кондратенко

 

 


Објавено на: 09 јуни 2017

Испит од втор циклус студии - Мимоза Ќека

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 19.6.2017 (понеделник), со почеток во 11:30 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА – ПИЈАНО на студентката МИМОЗА ЌЕКА.

             

       Комисија:   Проф. м-р Лилја Зилберштајн

                        Проф. м-р Тодор Светиев

                        Проф. м-р Зоран Пехчевски