Објавено на: 20 декември 2017

БОЖИЌЕН КОНЦЕРТ СО ШПАНСКА МУЗИКА НА ФМУ-КОПЈЕ

Денес, 20.12.2017 година ќе се одржи Божиќен концерт со шпанска музика на Факултетот за музичка уметност - Скопје. На концертот ќе настапат студенти од класите на вонр. проф. м-р Дарко Багески, доц. м-р Борче Наумоски, проф. м-р Страшо Темков, проф. м-р Славица Петровска Галиќ, проф. м-р Зорица Каракутовска, доц. м-р Кристијан Каровски, вонр. проф. м-р Владимир Костов и вонр. проф. м-р Нинослав Димов. Концертот ќе се одржи со почеток од 19:00 ч. и  е во соработка со Шпанската амбасада во Скопје.


Објавено на: 19 декември 2017

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЗИМСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА 2017/2018 ГОДИНА

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ЗИМСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА 2017/2018, ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 25.12.2017 - 28.12.2017 (од 10 – 14 часот).

Потребни документи:

  • Индекс;
  • Уредно и целосно пополнети пријави за испити со уплати за административни такси од 50 денари (студентите може да ги пријават само испитите за кои добиле потпис од предметниот професор);
  • Пополнет анкетен лист за секој наставен предмет кој се пријавува (анкетните листови може да се подигнат од одделението за студентски прашања).

 За студентите кои нема да ги пријават испитите во предвидениот рок, ќе се наплаќа казна за ненавремено пријавување на испити. 

НАПОМЕНА: Студентите имаат обврска пред доставувањето на пријавите, испитите да ги пријават и во електронскиот студентски сервис IKNOW и задолжително да ги внесат кодовите од електронски уплатените таксени марки и во пријавите и во IKNOW системот.

 

Во прилог на ова известување, може да ги погледнете и упатството за пријавување на испитите во Iknow системот и упатството за електронска наплата на административни таксени марки. 

УПАТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ_23320_608.docx УПАТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА ТАКСЕНИ МАРКИ_23320_890.docx

Објавено на: 12 декември 2017

Испит од втор циклус студии - Малборе Крајку

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 19.12.201(вторник), со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентката МАЛБОРЕ КРАЈКУ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Стојан Димов

Проф. м-р Васо Ристов

Проф. м-р Страшо Темков


Објавено на: 11 декември 2017

Одбележан денот на основањето на Факултетот за музичка уметност - Скопје

На 6.12.2017 година, во преполната сала на Македонската филхармонија, се одржа свечениот концерт на Факултетот за музичка уметност - Скопје по повод денот на неговото основање. Достоинствено, со изведба која прилега на веќе зрели музичари кои сигурно го чекорат својот пат, студентите под диригентската палка на маестро Сашо Татарчевски ни приредија несекојдневно музичко доживување. Имавме исклучителна можност да ги чуеме симфонискиот оркестар и хорот „Драган Шуплевски“ изведувајќи дела од Ф. Шуберт, Џ. Верди и А. Бородин, на кои младите симфоничари и хористи на чело со својот диригент им дадоа посебен призвук.

Истата вечер, пред почетокот на концертот, во концертната сала на факултетот, се одржа и промоцијата на дипломирани и магистрирани студенти, кои свечено ги добија своите дипломи за завршен прв и втор циклус на студии, од Деканот проф. м-р Зоран Пехчевски и Продеканот за настава проф. м-р Васо Ристов.

 Со овие два значајни настани, Факултетот за музичка уметност го прослави својот 51 роденден, честитки за сите студенти и професори, кои биле и се дел од оваа најстара високо-образовна, музичка институција во Македонија!


Објавено на: 04 декември 2017

Испит од втор циклус студии - Зана Бадивуку Баша

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 11.12.201(понеделник), со почеток во 16:30 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентката ЗАНА БАДИВУКУ БАША.

 

Комисија: 

Проф. д-р Марија Ѓошевска

Проф. м-р Зоран Пехчевски

Проф. Јован Каровски

                   


Објавено на: 01 декември 2017

СВЕЧЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ОСНОВАЊЕТО НА ФМУ - СКОПЈЕ

На 6.12.2017 (среда), со почеток во 20:00 часот во салата на Македонската Филхармонија, ќе се одржи Свечен концерт по повод денот на основањето на Факултетот за музичка уметност - Скопје. На концертот ќе настапат Симфонискиот оркестар на ФМУ и Мешаниот хор „Драган Шуплевски“ под диригентската палка на Маестро Сашо Татарчевски. На програмата се дела од Џ. Верди, Ф. Шуберт и А. Бородин. Влез слободен!


Објавено на: 12 октомври 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА УПИС НА ПРИЈАВЕНИ КАНДИДАТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФМУ - СКОПЈЕ

СООПШТЕНИЕ ЗА УПИС НА ПРИЈАВЕНИ КАНДИДАТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФМУ - СКОПЈЕ

 

Запишувањето на пријавените кандидати за упис на втор циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се врши на 16-ти и 17-ти октомври, 2017 година.

Потребни документи за запишување:

  • Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари (се купува во книжарници);
  • Две фотографии, со димензии 3,5*4,5;
  • Потврда за уплатена прва рата школарина – 36.900,00 денари (уплатниците може да ги видите во прилог на ова известување);
  • Потврда за уплатени 500,00 денари за студиска програма;
  • Извод од матична книга на родени;
  • Уверение за државјанство.

Се известуваат кандидатите да не купуваат индекси, бидејќи истите ќе ги добијат од Факултетот!

пример за уплатници.docx

Објавено на: 12 октомври 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИРААТ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ, ЗАПИШАНИ ВО ФЕВРУАРИ 2016/2017

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИРААТ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ, ЗАПИШАНИ ВО ФЕВРУАРИ 2016/2017

Запишување на зимскиот семестар и пријавување на магистерските програми (за студентите запишани на студиската програма по музичка интерпретација и композиција) и насловите на темите за магистерски трудови (за студентите запишани на музички науки и балетска педагогија), ќе се врши во периодот од 24.10.- 26.10.2017 година.

 Потребни документи за запишување на зимскиот семестар:
-       образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари (се купува во книжарници);
-       уплата за трета рата школарина, во висина од 36.900,00 денари.

Пријавувањето на програмата/насловот на трудот се врши преку пополнување на образецот кој е објавен во прилог и доставување на истиот во електронска и во печатена форма (испечатениот образец задолжително да биде потпишан од студентот и од менторот).
Електронски пополнетите обрасци да се испратат на: studentskiprasanja@fmu.ukim.edu.mk


Студентите кои не завршиле со полагање на предметите од летниот семестар (во јунската сесија), истите ќе треба да ги пријават во периодот од 16.10.- 17.10.2017 година, а полагањето на испитите ќе се врши од 18.10.2017  до 20.10.2017 година.

 Потребни документи за пријавување на испити:
-       индекс;
-       пријави за испити со уплати за административни такси од 50 денари, за секој испит поединечно (се купуваат во книжарници);
-       пополнет и потпишан образец за полагање на испит по главен предмет - „прилог кон пријава за испит“ (истиот е поставен во прилог на ова соопштение);
-       уплати за испитите:
        6150 денари за полагање на испит по главен предмет
        3075 денари (по предмет) за полагање на изборни предмети

ПРИЈАВА НА МАГИСТЕРСКА ПРОГРАМА.doc ПРИЈАВА НА НАСЛОВ НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД.doc Пример за уплатници.docx УПАТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА ТАКСЕНИ МАРКИ.docx прилог кон пријава за испит.doc

Објавено на: 18 септември 2017

Листа на изборни предмети, за зимски семестар 2017/2018 година

Почитувани студенти, 

во прилог е објавена листата на изборни предмети  кои ќе бидат активни во учебната 2017/2018 година.

Изборни за прв семестар 2017-2018.docx

Објавено на: 07 септември 2017

Упис на зимскиот семестар во учебната 2017/2018 година, за студентите од II, III и IV година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД II, III И IV ГОДИНА

 

ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ПО СТУДИСКИ ГОДИНИ, ВО СЛЕДНИВЕ ТЕРМИНИ:

 

-    14, 15 и 18.9.2017 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО II ГОДИНА

-    19 и 20.9.2017 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО III ГОДИНА

-    21 и 22.9.2017 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО IV ГОДИНА И СТУДЕНТИ КОИ ГО ЗАВРШИЛЕ ОСМИОТ СЕМЕСТАР, А ПРЕЗАПИШУВААТ ПРЕДМЕТИ

Потребни документи за запишување:

-             Индекс;

-             Електронско запишување на семестарот во Iknow системот;

-             Образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари;

-             Образец ШВ.20 - Завод за статистика;

-             Потврда за уплатена прва рата школарина;

-             Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;

-             Потврда за уплатени 300 денари за библиотечен фонд;

-             Уплата за презапишување на неположени предмети од зимскиот семестар од учебната 2016/2017, во висина од 406,00 денари за еден кредит;

-              Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", со назнака ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност.

 

Напомена:

НАСТАВАТА ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ЌЕ ЗАПОЧНЕ НА 18-ти СЕПТЕМВРИ 2017!

Во прилог може да ги погледнете жиро сметките за сите уплатници.

 

Уплатници.docx