Објавено на: 04 ноември 2019

Одлука за распишување на избори за претседател и членови на Факултетско студентско собрание на Факултет за музичка уметност - Скопје

Во прилог е одлуката за распишување на избори за претседател и членови на Факултетско студентско собрание на Факултетот за музичка уметност - Скопје.

Одлука за распишување избори за претседател и членови на ФСС.pdf

Објавено на: 30 септември 2019

Листа на факултетски изборни предмети и листа на универзитетски изборни предмети понудени од Факултетот за музичка уметност - Скопје

Почитувани студенти, 

во прилог може да ја погледнете листата на факултетски изборни предмети активни во учебната 2019/2020 година и листата на универзитетски изборни предмети понудени од Факултетот за музичка уметност - Скопје. 

Целосната листа на универзитетски изборни предмети е објавена на веб страната на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 

IzborniPredmeti201920Fakultetska.pdf 312_Универзитетска листа на слободни изборни предмети за прв циклус-Muzicka-converted (1).pdf

Објавено на: 27 септември 2019

Запишување на примените кандидати од третиот уписен рок во учебната 2019/2020 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ОД ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Запишувањето на примените кандидати, пријавени во третиот уписен рок во учебната 2019/2020 година, ќе се врши на 30-ти септември, 2019 година.

Потребни документи:

 • Индекс и студентска легитимација (уредно пополнети со целосни податоци);
 • Образец за запишување на зимски семестар;
 • Образецза потребите на Завод за статистика - ШВ.20 (се купува во книжарници);
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
 • Изјава за увид во студентско досие (ќе ја добиете во одделението за студентски прашања);
 • Потврда за уплатена прва рата школарина- 6150,оо денари (100 евра), за студентите примени во државна квота/ 12.300,оо денари (200 евра), за студентите примени со кофинансирање на студиите;
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
 • Потврда за уплатени 500 денари за студиска програма;
 • Потврда за уплатени 300 денари за библиотечен фонд;
 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", на следнава жиро сметка

-        цел на дознака:ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност

-        жиро сметка: 100000000063095

-        депонент: НБРМ

-        сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18

-        приходна шифра 723012, програма 41.

 

 Жиро сметките за уплата на останатите трошоци може да ги погледнете во прилог на ова соопштение. 

 

Уплатници за упис.docx ИКСА на УКИМ - ФМУ.docx

Објавено на: 27 септември 2019

Прв академски час и доделување на индекси на новозапишаните студенти

С О О П Ш Т Е Н И Е

за студентите за прв пат запишани во I година на Факултетот за музичка уметност - Скопје

 

Се известуваат студентите за прв пат запишани во I година на Факултетот за музичка уметност – Скопје, дека на 1.10.2019 (вторник) со почеток во 9:45 часот, во Концертната сала ќе се одржи прв академски час за прием на новата генерација запишани студенти на Факултетот, во учебната 2019/2020 година.

Во рамки на првиот академски час ќе се одржи свечен концерт и доделување на индексите.

 

*Присуството  е задолжително!

 


Објавено на: 25 септември 2019

Запишување на зимски семестар во учебната 2019/2020 година за студентите од II - IV студиска година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД II, III И IV ГОДИНА

 

ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ПО СТУДИСКИ ГОДИНИ, ВО СЛЕДНИВЕ ТЕРМИНИ:

-    30.9. и 1.10.2019 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО II ГОДИНА

-    2-ри и 3.10.2019 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО III ГОДИНА

-    4.10.2019 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО IV ГОДИНА И СТУДЕНТИ КОИ ГО ЗАВРШИЛЕ ОСМИОТ СЕМЕСТАР, А ПРЕЗАПИШУВААТ ПРЕДМЕТИ

 Потребни документи за запишување:

-             Индекс со сите оценки од положените испити;

-             Електронско запишување на семестарот во Iknow системот;

-             Образец за запишување на семестар;

-             Образец ШВ.20 - Завод за статистика;

-             Потврда за уплатена прва рата школарина: 6150,оо денари (100 евра), за студентите запишани во државна квота/12.300,оо денари (200 евра), за студентите запишани со кофинансирање на студиите;

-             Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;

-             Потврда за уплатени 300 денари за библиотечен фонд;

-            Уплата за презапишување на не положени предмети од зимскиот семестар од учебната 2018/2019, во висина од 406,00 денари за еден кредит;

-            Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", со назнака ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност.

 

 Во прилог на ова соопштение може да ги погледнете жиро сметките за уплата на сите уплатници, листата на факултетски  изборни предмети и листата на универзитетски изборни предмети понудени од Факултетот за музичка уметност - Скопје. 

Целосната листа на универзитетски изборни предмети е објавена на веб страната на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

 

 

 

 

Жиро сметки за уплата на сите трошоци.docx IzborniPredmeti201920Fakultetska.pdf 312_Универзитетска листа на слободни изборни предмети за прв циклус-Muzicka-converted (1).pdf

Објавено на: 23 септември 2019

Потребни документи за запишување на примените кандидати од вториот уписен рок, во учебната 2019/2020 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ОД ВТОРИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Запишувањето на примените кандидати, пријавени во ВТОРИОТ уписен рок во учебната 2019/2020 година, ќе се врши на 24-ти септември, 2019 година.

 Потребни документи:

 • Индекс и студентска легитимација (уредно пополнети со целосни податоци);
 • Образец за запишување на зимски семестар;
 • Образец за потребите на Завод за статистика - ШВ.20 (се купува во книжарници);
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
 • Изјава за увид во студентско досие (ќе ја добиете во одделението за студентски прашања);
 • Потврда за уплатена прва рата школарина - 6150,оо денари (100 евра), за студентите примени во државна квота; 12.300,оо денари (200 евра), за студентите примени со кофинансирање на студиите;
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
 • Потврда за уплатени 500 денари за студиска програма;
 • Потврда за уплатени 300 денари за библиотечен фонд;
 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", на следнава жиро сметка

-        цел на дознака: ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност

-        жиро сметка: 100000000063095

-        депонент: НБРМ

-        сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18

-        приходна шифра 723012, програма 41.

 

Во прилог на ова соопштение може да ја превземете изјавата за увид во студентско досие и жиро сметките за уплата.

 

Право на увид во студентско досие.docx Уплатници.docx ИКСА на УКИМ - ФМУ.docx

Објавено на: 07 септември 2019

Потребни документи за запишување на примените кандидати од првиот уписен рок, во учебната 2019/2020 година

Запишувањето на примените кандидати, пријавени во првиот уписен рок во учебната 2019/2020 година, ќе се врши на 11-ти септември, 2019 година.

 Потребни документи:

 • Индекс и студентска легитимација (уредно пополнети со целосни податоци);
 • Образец за запишување на зимски семестар;
 • Образец за потребите на Завод за статистика - ШВ.20 (се купува во книжарници);
 • Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензии 2*3);
 • Изјава за увид во студентско досие (ќе ја добиете во одделението за студентски прашања);
 • Потврда за уплатена прва рата школарина: 6150,оо денари (100 евра), за студентите примени во државна квота или 12.300,оо денари (200 евра), за студентите примени со кофинансирање на студиите;
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
 • Потврда за уплатени 500 денари за студиска програма;
 • Потврда за уплатени 300 денари за библиотечен фонд;
 • Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј", на следнава жиро сметка

-       цел на дознака:ИКСА на УКИМ - Факултет за музичка уметност

-       жиро сметка: 100000000063095

-       депонент: НБРМ

-       сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18

-       приходна шифра 723012, програма 41.

 

Во прилог на ова соопштение може да ги погледните и жиро сметките за уплата на сите трошоци.

 

 

Уплатници за упис.docx ИКСА на УКИМ - ФМУ.docx

Објавено на: 19 август 2019

„Отворен ден 2019“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Се известуваат сите заинтересирани кандидати дека на 22.8.2019 година (четврток), ќе се одржи манифестацијата „Отворен ден 2019“ во организација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Во рамки на манифестацијата ќе бидат презентирани студиските програми од прв, втор и трет циклус студии на сите единици на УКИМ, вклучувајќи го и Факултетот за музичка уметност – Скопје и заинтересираните кандидати ќе имаат можност да добијат конкретни информации за запишувањето, студирањето и начинот на студирање на единиците на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Настанот ќе се одржи на плоштадот „Македонија“, со почеток од 18 до 22 часот.

Целата манифестација ќе може да се следи и на социјалните мрежи.


Објавено на: 17 јули 2019

Пријавување на испити во есенскиот испитен рок

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА ЕСЕНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА(СЕПТЕМВРИ 2019), ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 20.8. - 23.8.2019 ГОДИНА.

 Потребни документи:       

 • Индекс;
 • Пријави за испити  (студентите може да ги пријават само испитите за кои добиле потпис од предметниот професор).

 

НАПОМЕНА:

Студентите имаат обврска пред доставувањето на пријавите, испитите ЗАДОЛЖИТЕЛНО да ги пријават и во електронскиот студентски сервис IKNOW.

 

Во прилог може да ја погледнете есенската испитна сесија (со последен датум на ажурирање 19.7.2019). 

Есенска испитна сесија 2019.pdf

Објавено на: 17 јули 2019

Упис на студенти на прв циклус студии на Факултетот за музичка уметност-Скопје во учебната 2019/2020

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - СКОПЈЕ, ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК, ВО УЧЕБНАТА 2019/2020

 

 • ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК ЌЕ СЕ ВРШИ НА 29-ти И 30-ти АВГУСТ 2019 ГОДИНА
 • ПОЛАГАЊЕТО НА ПРИЕМНИТЕ ИСПИТИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 2-ри ДО 6-ти СЕПТЕМВРИ 2019 (РАСПОРЕДОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМНИ ИСПИТИ Е ОБЈАВЕН ВО ПРИЛОГ)
 • РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИТЕ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕНО НА 10-ти СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА
 • ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ ВРШИ НА 11-ти СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

 

Сите останати информации околу потребната документација може да ги погледнете во прилог на ова соопштение.  Во прилог:

 • Соопштение за потребните документи за пријавување на заинтересираните кандидати
 • Жиро сметка за уплата на надомест за приемни испити
 • Конкурс за запишување на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година
 • Распоред за полагање на приемни испити
 • Упатство за полагање на приемните испити

 

Конкурс за запишување на студенти на прв циклус студии во учебната 2019-2020.pdf Жиро сметкa за уплата на приемни испити_38360_984.doc Прв рок приемни испити 2019-2020.pdf Упатство за приемни испити ФМУ.pdf Рокови и потребни документи за пријавувањe.docx