Објавено на: 27 април 2016

Заверка на летен семестар и пријавување на испити за мајско - јунската испитна сесија за студентите од прв циклус студии

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ЗАВЕРКАТА НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА МАЈСКО - ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 09.05. - 13.05.2016 (од 10 – 13 часот).

Потребни документи:

Индекс;

Образец за заверка на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари;

Пријави за испити со уплати за административни такси од 50 денари (студентите може да ги пријават само испитите за кои добиле потпис од предметниот професор);

Пополнет анкетен лист за секој наставен предмет кој се пријавува.

 

НАПОМЕНАСтудентите имаат обврска пред доставувањето на пријавите, испитите да ги пријават и во електронскиот студентски сервис IKNOW и задолжително да ги внесат кодовите од електронски уплатените таксени марки.

 


Објавено на: 26 април 2016

Испит од втор циклус студии - Наташа Михајлова

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 4.5.2016(среда), со почеток во 19:00 часот, ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА (СОЛО - ПЕЕЊЕ) на студентката НАТАША МИХАЈЛОВА.

 

Комисија:  Вонр. проф. д-р Горан Начевски

                    Проф. м-р Марија Наумовска

                    Проф. м-р Билјана Јакимовска

 

 


Објавено на: 22 април 2016

Распоред на кандидати за заедничката аудиција н ФМУ, за концертот со Македонска филхармонија.

Во прилог е поставен распоредот на кандидатите од вокално - инструменталните оддели кои на 23.4.2016 (сабота) ќе настапат на заедничката аудиција на ФМУ, за концертот со Македонската филхармонија.

Аудицијата ќе започне во 09:00 часот.


Главна аудиција.docx

Објавено на: 21 април 2016

Испит од втор циклус студии - Љеутрим Алији

Објавено на 21.4.2016

                                                                                                                      С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 27.4.2016(среда), со почеток во 09:00 часот, ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА (ПИЈАНО) на ЉЕУТРИМ АЛИЈИ.

 

Комисија:  Проф. Борис Романов

                 Проф. м-р Зоран Пехчевски

                 Вонр. проф. м-р Нина Костова

 


Објавено на: 13 април 2016

Отворен ден на УКИМ

На 15.4.2016 година (петок), на платото пред Ректоратот на УКИМ, ќе се одржи отворен ден - „Запознајте го УКИМ“, со цел да им се овозможи на сите заинтересирани да се запознаат со можностите за студирање на факултетите и научните институти од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Факултетот за музичка уметност - Скопје, како членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, на отворениот ден ќе им ги претстави на заинтересираните кандидати студиските програми за прв и втор циклус студии и сите останати информации околу начинот и правилата на студирање.

Pokana Otvoren Den 2016_2.pdf

Објавено на: 11 март 2016

Испит од втор циклус студии - Маја Стојановиќ

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 18.3.2016(петок), со почеток во 19:00 часот, ќе се одржи завршен испит од втор циклус студии по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА (ПИЈАНО) на МАЈА СТОЈАНОВИЌ.

 

Комисија:  Проф. м-р Рита Поповиќ

                 Проф. д-р Марија Ѓошевска

                 Проф. м-р Зоран Пехчевски


Објавено на: 26 февруари 2016

Соопштение за студентите од втор циклус студии, запишани во академската 2015/2016 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИРААТ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ, ЗАПИШАНИ ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

 

Се известуваат студентите од втор циклус студии дека пријавувањето на испитите, заверката на зимскиот и запишувањето на летниот семестар ќе се врши во периодот од 14.3.- 18.3.2016 година, а полагањето на испитите од 21.3. - 1.4.2016 година.  

 Потребни документи:

-       индекс;

-       образец за заверка на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари (се купува во книжарници);

-       образец за запишување на семестар, со уплата за административна такса од 50 денари (се купува во книжарници);

-       уплата за втора рата школарина, во висина од 36.900,00 денари.

-       пријави за испити со уплати за административни такси од 50 денари, за секој испит поединечно (се купуваат во книжарници);

-       пополнет и потпишан образец за полагање на испит по главен предмет - „прилог кон пријава за испит“ (истиот е поставен во прилог на ова соопштение);

-        студентите од студиските програми по музички науки и балетска педагогија, доставуваат и 4 примероци од експликацијата за изработка на магистерски труд;

-       уплати за испитите:

                   6150 денари за полагање на испит по главен предмет

                   3075 денари (по предмет) за полагање на изборни предмети

-       испитите од зимскиот семестар задолжително треба да се пријават и во електронскиот сервис Iknow (www.iknow.ukim.edu.mk).

        Упатството за електронско пријавување на испити, е поставено во прилог на ова соопштение.

 

 

 

 

 

 

прилог кон пријава за испит.doc Пример за уплатници.docx УПАТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ.docx УПАТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА НА ТАКСЕНИ МАРКИ.docx

Објавено на: 16 февруари 2016

Одбрана на докторска дисертација

 

 С О О П Ш Т Е Н И Е

 На 24.2.2016 (среда), со почеток во 09:30 часот во Малата концертна сала на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатката вонр. проф. м-р Нина Костова.

 Одбраната на теорискиот труд ќе се изврши пред комисија во состав:                 

Проф. Борис Романов

Вонр. проф. д-р Ганка Цветанова

Проф. д-р Томе Манчев

Проф. м-р Евушка Елезовиќ

Проф. д-р Марија Ѓошевска