Објавено на: 28 јуни 2024

OТВОРЕН ПОВИК за доделување 40 (четириесет) стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“

Почитувани студенти,

Отворен е повикот за доделување стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“

За повеќе информации за аплицирање и за потребната документација се достапни на следниот линк: https://macedonia2025.com/otvoren-povik-za-dodeluvanje-40-stipendii-studenti/ 

Краен рок за аплицирање на повикот е 20 (дваесети) август 2024 година.

 


Објавено на: 21 март 2024

Записник од гласањето за повторување на изборите за претседател на Факултетското студентско собрание и Одлука за констатација на изборот
Записник и одлука ФСС.pdf

Објавено на: 20 март 2024

Ранг листа на кандидати пријавени за добивање на стипендија за втор циклус студии од областа на етномузикологијата „Атанас Бадев“
2024-03-20 101723.PDF

Објавено на: 12 март 2024

Повторување на избор на претседател на Факултетското студентско собрание за студентите од четврта година на Факултетот за музичка уметност - Скопје

Почитувани студенти, 

во прилог може да ја погледнете Одлуката со која се распишува повторен избор на претседател на Факултетското студентско собрание за студентите од четврта година на Факултетот за музичка уметност - Скопје.

Изборите ќе се одржат на 14.3.2024, од 13 до 14 часот. 

ОДЛУКА ФСС.pdf

Објавено на: 08 февруари 2024

Соопштение за заверка на зимскиот и запишување на летниот семестар од учебната 2023/2024 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

за заверка на зимскиот и запишување на летниот семестар од учебната 2023/2024

 

                СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ЗАВЕРКАТА НА ЗИМСКИОТ И ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ЌЕ СЕ ВРШИ ВО СЛЕДНИВЕ ТЕРМИНИ:

 •  12.2.2024 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОД I ГОДИНА
 •  13.2.2024 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОД II ГОДИНА
 • 14.2.2024 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОД III  ГОДИНА
 • 15.2.2024 - ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОД IV  ГОДИНА И СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ПРЕД 2020 ГОДИНА.

 

Потребни документи:

 • Индекс (со оценки од сите положени испити од последната сесија и запишани предмети за летен семестар. Студентите од I година, во индексот да имаат печат за извршен систематски преглед);
 • Образец за заверка на семестар (во образецот се запишуваат сите предмети од претходниот, зимски семестар);
 • Образец за запишување на семестар (во образецот се запишуваат предметите кои ќе се слушаат во летниот семестар);
 • Потврда за уплатена II рата школарина;
 • Потврда за уплатени 1500 денари за амортизација;
 • Уплата за презапишување на неположени предмети од летниот семестар од учебната 2022/2023, во висина од 410 денари за еден кредит.
 • Студентите - странски државјани, уплатата за школарина и за презапишување на неположени предмети, ја вршат на жиро сметката на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Цената на еден кредит за студентите - странски државјани изнесува 1332 денари, за еден кредит.

 

Дополнителни информации:

Студентите имаат обврска да ги запишат предметите и професорите кај кои ќе следат настава во летниот семестар и во електронскиот систем IKNOW.

Рокот за внесување на овие податоци во електронскиот систем е до 14.2.2024 година.

 

Студентите кои немаат обврска да запишат предмети во летниот семестар, потребно е да запишат ПРАЗЕН летен семестар, согласно член 11 од Правилата за студирање на прв и втор циклус студии на Факултетот за музичка уметност - Скопје.

  

 

Уплатници ФМУ..docx

Објавено на: 09 јануари 2024

Упатство и Конкурс за спроведување на избор на заменик студентски првобранител на Факултетот за музичка уметност - Скопје

Почитувани студенти, 

Во прилог може да го погледнете Упатството за спроведување на избор на заменик студентски првобранител од редот на студентите на Факултетот за музичка уметност - Скопје и Конкурсот за избор на заменик на студентски првобранител на студентите од Факултетот за музичка уметност - Скопје. 

ФСС КОНКУРС ЗА ОБЈАВА.pdf

Објавено на: 19 декември 2023

Соопштение за пријавување на испити за зимска испитна сесија 2023/2024 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

за пријавување на испити за зимска испитна сесија 2023/2024

 

Се известуваат студентите од прв циклус студии дека пријавувањето на испитите за зимската испитна сесија, ќе се одвива во периодот од 9.1. до 11.1.2024 година.

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

- индекс со сите потписи

- пријави за испити, целосно пополнети*

*студентите ги пријавуваат само испитите кои ги положиле преку колоквиуми во овој семестар и испитите кои ќе ги полагаат во оваа испитна сесија, а за кои добиле потпис во индекс од предметниот професор.

- пополнет анкетен лист за секој наставен предмет кој се пријавува (анкетните листови може да се подигнат во одделението за студентски прашања).

 

Електронското пријавување на испитите во Iknow системот ќе биде активно од 5.1. до 10.1.2024 година и е задолжително за сите студенти.

Eвентуални технички проблеми при електронското пријавување, треба да пријавите на studentskiprasanja@fmu.ukim.edu.mk, најдоцна до 10.1.2024.

 

Испитната сесија може да ја погледнете во прилог. 

 

Зимска испитна сесија 2024!.pdf

Објавено на: 11 декември 2023

Упатство за спроведување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за музичка уметност - Скопје

Почитувани студенти, 

во прилог може да го погледнете упатството за спроведување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за музичка уметност - Скопје.

ФСС.pdf

Објавено на: 27 ноември 2023

Одлука за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание и Одлука за организирање на изборите на Факултетот за музичка уметност - Скопје

Почитувани студенти, 

во прилог е Одлуката за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за музичка уметност - Скопје, кои ќе се одржат на 25.12.2023 година и одлуката за организирање на изборите, преку собири на студентите за предлагање на кандидати. 

Odluka za izbor na pretsedatel i clenovi na fss.pdf ОДЛУКА НА ФСС 01.12..pdf