Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Faculty of music - Skopje

The Department for Music Theory and Pedagogy, Musicology, Composition and Conducting

HEAD (OF THE DEPARTMENT)
Full professor

Живојин Глишиќ

Група наставни предмети од областа на теоријата на музиката со композиција

email: zivoin_glishik@yahoo.com
biography

Full professor

д-р Димитрије Бужаровски

Група предмети од областа на композиција и теорија на музика

email: dbuzar@t-home.mk
biography

Full professor

д-р Викторија Коларовска Гмирја

Група наставни предмети од областа на теоријата на музиката

email: vkolarovskagmirja@gmail.com
biography

Full professor

д-р Драган Даутовски

Група наставни предмети од областа на народните инструменти

email: dautovski.d@gmail.com, d.dautovski@ukim.edu.mk
biography
Curriculum Vitae
Portfolio

Full professor

д-р Бојан Ортаков

Групата наставни предмети од областа на теоријата на музиката

email: bojandortakov@yahoo.com
biography

Full professor

м-р Јана Андреевска

Група наставни предмети од областите теорија на музиката, музички форми со анализа, хармонија и полифинија со анализа и композиција

email: janandreevska@gmail.com
biography

Full professor

м-р Жана Димчевска

Група наставни предмети од областите теорија на музиката и солфеж

email: snezana.dimcevska@gmail.com
biography

Full professor

м-р Сашо Татарчевски

Група наставни предмети од областите диригирање и хорско пеење

email: statarcevski@gmail.com
biography

Full professor

м-р Борјан Цанев

Оркестарско Диригирање,оркестар, Свирење оркестарски партитури и оперско студио

email: contact@borjancanev.com
biography

Associate professor

д-р Горан Начевски

Соло-пеење, Композиција, Хармонија и полифонија со анализа, Музички форми со анализа

email: gnacevski@hotmail.com
biography

Associate professor

д-р Ивица Зориќ

Хорско пеење, Свирење партитури, свирење хорски партитури

email: ivicazoric@yahoo.com
biography

Associate professor

д-р Тихомир Јовиќ

Група наставни предмети од областите хармонија и полифонија со анализа и теорија на музиката

email: tihojovik@yahoo.com
biography

Associate professor

д-р Трена Јорданоска

Естетика на музиката, Сонологија со мултимедија, Музикологија

email: trenajordanoska@t-home.mk
biography

Associate professor

м-р Дарија Андовска

Група наставни предмети од областите теорија на музиката, музички форми со анализа, хармонија и полифинија со анализа и композиција

email: darija.andovska@gmail.com
biography

Associate professor

м-р Сони Петровски

Група наставни предмети од областа на теорија на музиката со композиција

email: soni.petrovski@gmail.com
biography

Docent

д-р Александар Димитријевски

Етномузикологија, Етноорганологија , Основи на музичките форми со анализа, Македонски музички фолклор

email: acedimitrij@hotmail.com
biography

Docent

д-р Велика Стојкова Серафимовска

Светски музички фолклор, традиционално пеење, група предмети од областа на етномузикологијата

email: lika973@gmail.com
biography

Docent

д-р Димитри Чапканов

Авторско право и сродни права во музиката, Права на уметниците изведувачи во дигиталното опкружување

email: chapkanovdimitri@gmail.com
biography


Огласна табла

Одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатката - м-р ЕЛЕНА АТАНАСОВСКА - ИВАНОВСКА

05/04/2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 16.4.2018 (понеделник), со почеток во 14:00 часот, во Малата сала на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатката м-р Елена Атанасовска-Ивановска.

 

Одбраната на теорискиот труд ќе се изврши пред комисија во состав:                 

Проф. м-р Борис Романов

Проф. д-р Ганка Цветанова

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Проф. д-р Марија Ѓошевска

Проф. д-р Ана Гацева

<< Затвори

Call for Papers: 2nd Symposium of the ICTM Study Group on Musics of the Slavic World на ФМУ - Скопје

17/01/2018

Во периодот од 21-25 септември 2018 година,  на Факултетот за музичка уметнос- Скопје,  ќе се одржи симпозиум на Студиската група-музиката во славјанскиот свет, на ICTM. Сите информации за пријавување може да се најдат на  офицјалната страна на ICTM на следниов линк:

https://www.ictmusic.org/group/ictm-study-group-musics-slavic-world/post/call-papers-2nd-symposium-ictm-study-group-musics

<< Затвори

Концерт на Биг бендот и студентите од програмите за популарни жанрови

24/12/2017

Во вторник, 26.12.2017 година, во Event Center Square 21 (поранешен Кино Вардар) во Скопје, со почеток во 19:00 часот, Биг бендот и студентите од програмите за популарни жанрови на ФМУ-Скопје ќе одржат концерт на кој што ќе бидат изведени композиции од доајенот на македонската популарна музика Драган Ѓаконовски-Шпато. Диригент е маестро Кире Костов, а како гости-солисти ќе настапат и Андријана Јаневска, Нико Ѓоргиевски и Кирил Кузманов. Повелете, влезот е слободен!

<< Затвори

Испит од втор циклус студии - Малборе Крајку

12/12/2017

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 19.12.201(вторник), со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентката МАЛБОРЕ КРАЈКУ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Стојан Димов

Проф. м-р Васо Ристов

Проф. м-р Страшо Темков

<< Затвори