Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Видео Галерија

Свечена седница на ННУС на ФМУ, 7 декември 2020

50 години - Факултет за музичка уметност - Скопје - Јубилеен концерт!