Универзитет 'Св.Кирил и Методиј' во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Капацитет и опременост

ПРЕДАВАЛНИ

Објектот на ФМУ располага со 10 предавални: 

- Просторија 0/1: голема предавална на приземје, со пијано;

- Просторија 0/2: голема предавална на приземје, со пијано;

- Просторија 0/3: мала предавална на приземје, со пијанo;

- Просторија 0/4: мала предавална на приземје, со пијано;

- Просторија 2/11: голема предавална на втор кат со пијанино и графоскоп;

- Кабинет по сонологија: мала предавална на втор кат со аудио-видео опрема;

- Просторија 3/2: мала предавална на трет кат, со пијано;

- Етномузилошки кабинет: мала педавална на трет кат;

- Мала Сала: голема предавална на трет кат, со 2 пијана; 

СТУДИЈА

Факултетот за музичка уметност во Скопје располага со 3 простории со студиска опрема и 1 студио за интернет радио. 

ИНСТРУМЕНТИ 

КОНЦЕРТНА САЛА 

МАЛА САЛА

Мала сала се наоѓа на третиот кат на Факултетот за музичка уметност - Скопје. Салата е опремена со 2 полуконцертни клавири Yamaha. Мала сала се користи како предавална за групна настава, вежбална за камерните состави на ФМУ, за состаноци на Наставно научно-уметничкиот Совет на ФМУ, одбрана на докторски, магистерски и дипломски трудови, како и за концерти.

Салата располага со соодветна сцена, осветлена со рефлектори и аудио студио за снимање на концертите. 

ПРОСТОРИИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

Во објектите на ФМУ, за вежбање надвор од наставата, на студентите им се дозволува користење на следните простории:
- на приземје: 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5
- на I кат: 1/6, 1/7
- на II кат: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/9

Користењето на просториите за вежбање се дозволува на следните термини:
- во работни денови до 21.50 часот;
- во сабота од 8.00-19.50 часот;
- во недела од 8.00-19.00 часот, доколку е дежурен чуварот на ФМУ

Kористењето na просториите за вежбање е бесплатно. 

БИБЛИОТЕКА

Библиотеката располага со површина од 153 м2, 12 места во читалната и 1 место во фонотеката. Поседува 6809 наслови на ноти, 2201 наслов на текстуални книги од областа на музиката, 2154 број на примери на звучни снимки и 132 наслови на музички списанија. Посетата од читатели, студенти и професори од Факултетот се движи околу 3000-4000 годишно со право литературата да се користи надвор од библиотеката. Во библиотеката е вработен еден библиотекар. Библиотеката е комјутеризирана со 2 комјутера со комјутерско пребарување и каталогизирање на книгите. Библиотеката поседува и пристап до интернет за студентите и професорите. Поседува модерен музички систем за слушање и преснимување.

Работно време:

Понеделник – петок од 7,45 до 15,45 часот

Konkurs_za_I_ciklus_2014-2015.pdf

Огласна табла

Одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатката - м-р ЕЛЕНА АТАНАСОВСКА - ИВАНОВСКА

05/04/2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 16.4.2018 (понеделник), со почеток во 14:00 часот, во Малата сала на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатката м-р Елена Атанасовска-Ивановска.

 

Одбраната на теорискиот труд ќе се изврши пред комисија во состав:                 

Проф. м-р Борис Романов

Проф. д-р Ганка Цветанова

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Проф. д-р Марија Ѓошевска

Проф. д-р Ана Гацева

<< Затвори

Call for Papers: 2nd Symposium of the ICTM Study Group on Musics of the Slavic World на ФМУ - Скопје

17/01/2018

Во периодот од 21-25 септември 2018 година,  на Факултетот за музичка уметнос- Скопје,  ќе се одржи симпозиум на Студиската група-музиката во славјанскиот свет, на ICTM. Сите информации за пријавување може да се најдат на  офицјалната страна на ICTM на следниов линк:

https://www.ictmusic.org/group/ictm-study-group-musics-slavic-world/post/call-papers-2nd-symposium-ictm-study-group-musics

<< Затвори

Концерт на Биг бендот и студентите од програмите за популарни жанрови

24/12/2017

Во вторник, 26.12.2017 година, во Event Center Square 21 (поранешен Кино Вардар) во Скопје, со почеток во 19:00 часот, Биг бендот и студентите од програмите за популарни жанрови на ФМУ-Скопје ќе одржат концерт на кој што ќе бидат изведени композиции од доајенот на македонската популарна музика Драган Ѓаконовски-Шпато. Диригент е маестро Кире Костов, а како гости-солисти ќе настапат и Андријана Јаневска, Нико Ѓоргиевски и Кирил Кузманов. Повелете, влезот е слободен!

<< Затвори

Испит од втор циклус студии - Малборе Крајку

12/12/2017

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 19.12.201(вторник), со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентката МАЛБОРЕ КРАЈКУ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Стојан Димов

Проф. м-р Васо Ристов

Проф. м-р Страшо Темков

<< Затвори