Универзитет 'Св.Кирил и Методиј' во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Катедра за музичка теорија и педагогија, музикологија, композиција и диригирање

РАКОВОДИТЕЛ
Редовен професор

Живојин Глишиќ

Група наставни предмети од областа на теоријата на музиката со композиција

email: zivoin_glishik@yahoo.com
биографија

Редовен професор

д-р Димитрије Бужаровски

Група предмети од областа на композиција и теорија на музика

email: dbuzar@t-home.mk
биографија

Редовен професор

д-р Викторија Коларовска Гмирја

Група наставни предмети од областа на теоријата на музиката

email: vkolarovskagmirja@gmail.com
биографија

Редовен професор

д-р Драган Даутовски

Група наставни предмети од областа на народните инструменти

email: dautovski.d@gmail.com, d.dautovski@ukim.edu.mk
биографија
Curriculum Vitae
Портфолио

Редовен професор

д-р Бојан Ортаков

Групата наставни предмети од областа на теоријата на музиката

email: bojandortakov@yahoo.com
биографија

Редовен професор

м-р Јана Андреевска

Група наставни предмети од областите теорија на музиката, музички форми со анализа, хармонија и полифинија со анализа и композиција

email: janandreevska@gmail.com
биографија

Редовен професор

м-р Жана Димчевска

Група наставни предмети од областите теорија на музиката и солфеж

email: snezana.dimcevska@gmail.com
биографија

Редовен професор

м-р Сашо Татарчевски

Група наставни предмети од областите диригирање и хорско пеење

email: statarcevski@gmail.com
биографија

Редовен професор

м-р Борјан Цанев

Оркестарско Диригирање,оркестар, Свирење оркестарски партитури и оперско студио

email: contact@borjancanev.com
биографија

Вонреден професор

д-р Горан Начевски

Соло-пеење, Композиција, Хармонија и полифонија со анализа, Музички форми со анализа

email: gnacevski@hotmail.com
биографија

Вонреден професор

д-р Ивица Зориќ

Хорско пеење, Свирење партитури, свирење хорски партитури

email: ivicazoric@yahoo.com
биографија

Вонреден професор

д-р Тихомир Јовиќ

Група наставни предмети од областите хармонија и полифонија со анализа и теорија на музиката

email: tihojovik@yahoo.com
биографија

Вонреден професор

д-р Трена Јорданоска

Естетика на музиката, Сонологија со мултимедија, Музикологија

email: trenajordanoska@t-home.mk
биографија

Вонреден професор

м-р Дарија Андовска

Група наставни предмети од областите теорија на музиката, музички форми со анализа, хармонија и полифинија со анализа и композиција

email: darija.andovska@gmail.com
биографија

Вонреден професор

м-р Сони Петровски

Група наставни предмети од областа на теорија на музиката со композиција

email: soni.petrovski@gmail.com
биографија

Доцент

д-р Александар Димитријевски

Етномузикологија, Етноорганологија , Основи на музичките форми со анализа, Македонски музички фолклор

email: acedimitrij@hotmail.com
биографија

Доцент

д-р Велика Стојкова Серафимовска

Светски музички фолклор, традиционално пеење, група предмети од областа на етномузикологијата

email: lika973@gmail.com
биографија

Доцент

д-р Димитри Чапканов

Авторско право и сродни права во музиката, Права на уметниците изведувачи во дигиталното опкружување

email: chapkanovdimitri@gmail.com
биографија


Огласна табла

Одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатката - м-р ЕЛЕНА АТАНАСОВСКА - ИВАНОВСКА

05/04/2018

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 16.4.2018 (понеделник), со почеток во 14:00 часот, во Малата сала на Факултетот за музичка уметност - Скопје ќе се одржи одбрана на теорискиот дел од докторска дисертација на кандидатката м-р Елена Атанасовска-Ивановска.

 

Одбраната на теорискиот труд ќе се изврши пред комисија во состав:                 

Проф. м-р Борис Романов

Проф. д-р Ганка Цветанова

Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

Проф. д-р Марија Ѓошевска

Проф. д-р Ана Гацева

<< Затвори

Call for Papers: 2nd Symposium of the ICTM Study Group on Musics of the Slavic World на ФМУ - Скопје

17/01/2018

Во периодот од 21-25 септември 2018 година,  на Факултетот за музичка уметнос- Скопје,  ќе се одржи симпозиум на Студиската група-музиката во славјанскиот свет, на ICTM. Сите информации за пријавување може да се најдат на  офицјалната страна на ICTM на следниов линк:

https://www.ictmusic.org/group/ictm-study-group-musics-slavic-world/post/call-papers-2nd-symposium-ictm-study-group-musics

<< Затвори

Концерт на Биг бендот и студентите од програмите за популарни жанрови

24/12/2017

Во вторник, 26.12.2017 година, во Event Center Square 21 (поранешен Кино Вардар) во Скопје, со почеток во 19:00 часот, Биг бендот и студентите од програмите за популарни жанрови на ФМУ-Скопје ќе одржат концерт на кој што ќе бидат изведени композиции од доајенот на македонската популарна музика Драган Ѓаконовски-Шпато. Диригент е маестро Кире Костов, а како гости-солисти ќе настапат и Андријана Јаневска, Нико Ѓоргиевски и Кирил Кузманов. Повелете, влезот е слободен!

<< Затвори

Испит од втор циклус студии - Малборе Крајку

12/12/2017

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 19.12.201(вторник), со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентката МАЛБОРЕ КРАЈКУ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Стојан Димов

Проф. м-р Васо Ристов

Проф. м-р Страшо Темков

<< Затвори