Универзитет 'Св.Кирил и Методиј' во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Катедра за музичка теорија и педагогија, музикологија, композиција и диригирање

РАКОВОДИТЕЛ
Редовен професор

Живојин Глишиќ

група предмети од областа на теоријата на музиката и композиција

email: zivoin_glishik@yahoo.com
биографија

Редовен професор

д-р Димитрије Бужаровски

група предмети од областа на теоријата на музиката и композиција

email: dbuzar@t-home.mk
биографија

Редовен професор

д-р Томе Манчев

група предмети од областа на теоријата на музиката и композиција

email: tomemancev@hotmail.com
биографија

Редовен професор

м-р Саша Николовски

група предмети од областа на диригирањето

email:
биографија

Редовен професор

д-р Викторија Коларовски Гмирја

група предмети од областа на теоријата на музиката

email: vkolarovskagmirja@gmail.com
биографија

Редовен професор

д-р Драган Даутовски

кавал, гајда, тамбура, оркестар на народни инструменти, изведувачка техника на орфови и народен инструментариум, фолклор

email: dautovski.d@gmail.com, d.dautovski@ukim.edu.mk
биографија
Curriculum Vitae
Портфолио

Редовен професор

д-р Бојан Ортаков

група предмети од областа на музикологијата

email: bojandortakov@yahoo.com
биографија

Редовен професор

м-р Јана Андреевска

група предмети од областа на теоријата на музиката и композиција

email: janandreevska@gmail.com
биографија

Редовен професор

м-р Снежана Димчевска

група предмети од областа на теоријата на музиката

email: snezana.dimcevska@gmail.com
биографија

Редовен професор

м-р Борјан Цанев

група предмети од областа на диригирањето

email: contact@borjancanev.com
биографија

Вонреден професор

д-р Ивица Зориќ

група предмети од областа на диригирањето

email: ivicazoric@yahoo.com
биографија

Вонреден професор

м-р Дарија Андовска

група предмети од областа на теоријата на музиката и композиција

email: darija.andovska@gmail.com
биографија

Вонреден професор

м-р Сашо Татарчевски

група предмети од областа на диригирањето

email: statarcevski@gmail.com
биографија

Доцент

д-р Александар Димитријевски

група предмети од областа на етномузикологијата

email: acedimitrij@hotmail.com
биографија

Доцент

д-р Горан Начевски

група предмети од областа на теоријата на музиката и композиција

email: gnacevski@hotmail.com
биографија

Доцент

д-р Трена Јорданоска

сонологија со мултимедија, Естетика на музиката, Социологија на музиката

email: trenajordanoska@t-home.mk
биографија

Доцент

м-р Сони Петровски

група предмети од областа на теоријата на музиката и композиција

email: soni.petrovski@gmail.com
биографија

Доцент

м-р Тихомир Јовиќ

група предмети од областа на теоријата на музиката

email: tihojovik@yahoo.com
биографија


Огласна табла

Call for Papers: 2nd Symposium of the ICTM Study Group on Musics of the Slavic World на ФМУ - Скопје

17/01/2018

Во периодот од 21-25 септември 2018 година,  на Факултетот за музичка уметнос- Скопје,  ќе се одржи симпозиум на Студиската група-музиката во славјанскиот свет, на ICTM. Сите информации за пријавување може да се најдат на  офицјалната страна на ICTM на следниов линк:

https://www.ictmusic.org/group/ictm-study-group-musics-slavic-world/post/call-papers-2nd-symposium-ictm-study-group-musics

<< Затвори

Концерт на Биг бендот и студентите од програмите за популарни жанрови

24/12/2017

Во вторник, 26.12.2017 година, во Event Center Square 21 (поранешен Кино Вардар) во Скопје, со почеток во 19:00 часот, Биг бендот и студентите од програмите за популарни жанрови на ФМУ-Скопје ќе одржат концерт на кој што ќе бидат изведени композиции од доајенот на македонската популарна музика Драган Ѓаконовски-Шпато. Диригент е маестро Кире Костов, а како гости-солисти ќе настапат и Андријана Јаневска, Нико Ѓоргиевски и Кирил Кузманов. Повелете, влезот е слободен!

<< Затвори

Испит од втор циклус студии - Малборе Крајку

12/12/2017

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 19.12.201(вторник), со почеток во 12:00 часот, ќе се одржи одбрана на испит од втор циклус студии од студиската програма по МУЗИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА И КОМПОЗИЦИЈА на студентката МАЛБОРЕ КРАЈКУ.

 

Комисија: 

Проф. м-р Стојан Димов

Проф. м-р Васо Ристов

Проф. м-р Страшо Темков

<< Затвори